A

22-25 may 2022-ci il tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi tərəfindən “Nuclear and Renewable Energy Resources” VII beynəlxalq konfransı keçiriləcək.

Konfransın keçirilməsində məqsəd nüvə enerjisindən istifadə və elmi-texniki innovativ mövzularda aparılan araşdırmalar ətrafıında elm xadimləri, mühəndislər, sənaye sektorundakı rəhbər işçilər, siyasətçilər və gənc tədqiqatçılar arasında müzakirələrin aparılması və keçirilən forum əsasında əldə olunan nəticələrin geniş auditoriyaya çatdırılmasıdır.

Konfransın əsas mövzuları:

  • Nüvə enerjisi
  • Bərpa olunan enerji texnologiyaları
  • Texnoloji transfer
  • Beynəlxalq əməkdaşlıq

Konfransın qeydiyyatı və son tarixləri nəzərə alınmaqla, məqalələr təşkilat komitəsinin tələblərinə uyğun tərtibtəqdim edilməlidir.

Konfransa təqdim olunacaq məqalələrə istinad mənbələri:

Konfransı dəstəkləyən elmi jurnallar

Təşkilat komitəsi konfransa təqdim olunan məqalələrdən müsbət rəy alan müəlliflərin elmi məruzələrini həmin jurnallara istiqamətləndirərək nəşr olunması imkanını yaradır. Q1 kvartelli jurnallar SIR reytinq sıralanmasında və Scopus bazasında indeksləşir.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

TOP XƏBƏRLƏR