UNEC-də “Mikroiqdisadiyyat” fənni üzrə kollokviumların yazılı keçirilməsini nəzərə alaraq, Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndiilməsi və idarə edilməsi mərkəzinin təşəbbüsü ilə bütün fakültələrdə məsləhət saatları keçirilir.

Məsləhət saatları "İqtisadi nəzəriyyə" kafedrasının müdiri, professor Əlican Babayev və dosent Sevda Sərdarova tərəfindən aparılır.

Növbəti məsləhət saatı martın 29-da saat 11:30 və 14:-30-da təşkil olunacaq.

TOP XƏBƏRLƏR