Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Çikaqo Universitetinin nəşri olan “Journal of Political Economy” jurnalı beynəlxalq bazalarda indeksləşib.

Journal of Political Economy” 1982-ci ildə təsis edilib. Jurnalın İSSN nömrəsi 00223808, 1537534X, əsas tədqiqat mövzuları isə iqtisadiyyat, ekonometrika və maliyyədir. Q1 kvartilli jurnal SCOPUS (Impact factor (SJR): 22.9), Social Sciences Citation Index (Clarivate Analytics), Econlit, EBSCO və s. bazalarda indeksləşir.

İqtisadi nəzəriyyə və praktika baxımından əhəmiyyətli tədqiqatların yer aldığı, iqtisadiyyat üzrə ən qədim və nüfuzlu jurnallardan biri “Journal of Political Economy” iqtisadi araşdırmalara uzunmüddətli təsir göstərəcək yüksək rəqabətli, geniş aktuallığa malik məqalələrin nəşrini hədəfləyir. Pul nəzəriyyəsi, maliyyə siyasəti, əmək iqtisadiyyatı, mikro və makroiqtisadi nəzəriyyə, beynəlxalq ticarət və maliyyə, sənaye təşkilatı və sosial iqtisadiyyat daxil olmaqla bir sıra sahələrdə müəlliflər tərəfindın aparılan analitik, tətbiqi və empirik tədqiqatlar iqtisadçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmaqdadır.

Jurnalda məqalə nəşr etdirmək üçün: https://www.editorialmanager.com/jpolec/default.aspx   

Əlavə məlumat: UNEC EFTİED “Elmmetrika” şöbəsi
Tel.: 492 72 98

TOP XƏBƏRLƏR