SIR sistemində qeydiyyatda olan iqtisadiyyat, ekonometrika və maliyyə tədqiqat sahələrini əhatə edən, Scopus və Web of Science bazalarında indeksləşən Polşa nəşri jurnallar:

  1. Economics and Sociology – Q2 kvartilli, SJR2018- 0.347, H-index 13
  2. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics – Q3 kvartilli, SJR2018- 0.251, H-index 2
  3. Contemporary Economics – Q3 kvartilli, SJR2018-0.22, H-index 9, jurnalın linki
  4. Entrepreneurial Business and Economics Review - Q3 kvartilli, SJR2018-0.19, H-index 3, jurnalın linki
  5. Ekonomista - Q4 kvartilli, SJR2018-0.14, H-index 3, jurnalın linki:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nümayəndələri Polşa nəşri olan “Economics and Sociology” və “Contemporary Economics” jurnallarında müasir iqtisadiyyata töhfəsini verən elm tutumlu və iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyan məqalələr nəşr etdirmişdir.

TOP XƏBƏRLƏR