A

Tədqiqatçılar üçün iyul ayı üzrə Elsevier şirkəti tərəfindən vebinarların keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Vebinarlarda tədqiqatçılara elmi istiqamətlərə uyğun məqalələrin tapılması, Scopus və Mendeley sistemindən istifadə edərək istinadların əlavə olunması, ədəbiyyat siyahısının qurulması, məqalələrin Scopus indeksli jurnallarda nəşri və digər xidmətlər haqqında məlumat veriləcək.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) vebinarda iştirak etmək arzusunda olan nümayəndələri qeydiyyatdan keçərək vebinarda iştiraklarını təsdiqləyə bilərlər. Qeyd olunan vebinarlarda iştirak etmək üçün qeydiyyat yalnız UNEC nümayəndələri üçün nəzərdə tutulub.

Qeydiyyat üçün son tarix: 10 iyul 2020-ci il 

TOP XƏBƏRLƏR