Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

“Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis dilli)”  kafedrası üzrə

1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer (0,5ştat)
2. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
3. Müəllim - 1 yer( 0,5 ştat)
4. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

Beynəlxalq iqtisadiyyat”  kafedrası üzrə

1. Müəllim - 1 yer
2. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”  kafedrası üzrə

1. İqtisad üzrə  fəlsəfə  doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer  (0,5 ştat)
4. Assistent - 1yer

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)

“Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent -1 yer
2. Müəllim -1 yer

“Statistika və ekonometrika” kafedrası üzrə

1. Assistent -1 yer

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer  (0,5 ştat)
2. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer

“Mülki müdafiə” kafedrası üzrə

1. Baş müəllim - 1 yer

“Menecment” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Müəllim - 1 yer

“Riyaziyyat” kafedrası üzrə

1. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer
3. Müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
5. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer  (0,75 ştat)
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent  - 1 yer  (0,75 ştat)
3. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,75 ştat)
4. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)
5. Assistent - 1 yer (0,5 ştat)

“Biznesin idarə edilməsi” kafedrası üzrə

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer (0,75 ştat)
3. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer (0,5ştat )
5. Müəllim - 1 yer (0,5ştat)

“Azərbaycan dili” kafedrası üzrə

1. Filologiya elmləri  namizədi, dosent - 1 yer

“Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrası üzrə

1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer

“Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” kafedrası üzrə

1. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
4. Müəllim - 1 yer

“Dizayn” kafedrası üzrə

1. Müəllim - 1 yer  (0.5 ştat)

“Rəqəmsal iqtisadiyyat və informasiya kommunikasiya texnologiyaları” kafedrası üzrə

1. Texnika elmləri doktoru, professor - 1 yer (0,5 ştat )
2. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer
3. Texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer
4. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer 
5. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent - 1 yer
6. Texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer
7. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
8. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
9. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim -1 yer
10.Iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
11.Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
12.İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer
13.İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - 1 yer

“İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrası üzrə

1. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer

“Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrası üzrə

1. Texnika elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. Baş müəllim - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası üzrə

1. Baş müəllim - 1 yer
2. Siyasi elmləri üzrə fəlsəfə  doktoru, baş müəllim - 1 yer
3. Baş müəllim - 1 yer
4. Siyasi elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer
5. Baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)
6. Müəllim - 1 yer
7. Müəllim - 1 yer
8. Müəllim - 1 yer

“İqtisadiyyat” kafedrası  üzrə

1. İqtisad elmləri doktoru, professor - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
3. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1 yer
4. İqtisad elmləri namizədi, baş müəllim - 1 yer  (0,5 ştat)

“İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi” kafedrası

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1 yer (0,5 ştat)
3. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - 1yer
4. Baş müəllim - 1 yer  (0,5 ştat)
5. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

“İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası

1. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1yer (0,5 ştat)
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent - 1yer (0,5 ştat)
3. Müəllim - 1 yer (0,5 ştat)

UNEC-in İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu üzrə “Dünya  iqtisadiyyatı  və  geoiqtisadi  əlaqələr” şöbəs

1. İqtisad elmləri namizədi, böyük elmi işçi - 1 yer

“Makroiqtisadi siyasət” şöbəsi

1. Elmi işçi - 1 yer

“Sosial inkişaf problemləri” şöbəsi

1. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi - 1 yer

“Regionların  sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” şöbəsi

1. Böyük elmi işçi - 1 yer

Kafedra müdiri

1. İqtisadiyyat
2. İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

  1. Ərizə
  2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
  3. Tərcümeyi hal
  4. Ali təhsil (baza təhsili) haqqında diplomun surəti
  5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti
  6. Elmi ad haqqında diplomun surəti
  7. Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı

Sənədlərin qəbulu müddəti elan dərc edildikdən 1 ay keçənədəkdir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər  aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır.

AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 224, II mərtəbə,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
Telefon: 492-73-72

                           REKTORLUQ

TOP XƏBƏRLƏR