A

18-19 iyun 2020-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və ESD (Economic Social Development-Sosial İqtisadi İnkişaf) təşkilatının qarşılıqlı əməkdaşlığı ilə Bakıda 55-ci Beynəlxalq İqtisadi və Sosial İnkişaf Konfransı ESD keçiriləcək.

Əsas mövzular

Qloballaşma və müasir dünyanın çağırışları

 • Müasir iqtisadiyyat və qloballaşma
 • Sosial inkişafa və demokratiyaya iqtisadi təsir
 • Regional inkişaf
 • Liberalizasiya və müdaxilə arasındakı milli iqtisadiyyat
 • Beynəlxalq və yerli kapital bazarları
 • Təhsil və biliklərin idarə edilməsi
 • Müasir rifah iqtisadiyyatı yolunda
 • İqtisadiyyat və Turizmin İdarəetməsindəki müasir tendensiyalar
 • Turbulent mühitdə müəssisə
 • Dayanıqlı Bir Təşkilat qurmaq
 • Müasir müəssisənin iqtisadiyyatı
 • Planlaşdırma və ya proqnozlaşdırma: anlayışlar və modellər
 • Korporativ idarəetmə
 • İstehsal: Strategiya, Texnologiya və Təşkilat
 • İnsan kapitalının idarə edilməsi
 • Marketinq perspektivi
 • Biznesin hüquqi mühiti
 • İş davamlılığı
 • Biznes fəaliyyətlərinə İKT dəstəyi
 • Korporativ maliyyə
 • Mühasibat uçotu və audit
 • Yaradıcılıq və bürokratiya arasında sahibkarlıq
 • KOS-ların milli iqtisadiyyatlardaki rolu
 • Qlobal Dəyər Zəncirlərindəki KOS-lar
 • Yaradıcılıq üçün təhsil

Konfrans materiallarının qəbulu təsdiqləndikdən sonra həyata keçiriləcək ödənişlər

İştirak haqqı

 • Məqalə nəşri /xülasə+təqdimat:450 € (avro)
 • Məqalələrin təqdimatı (nəşr olunmadan): 350 € (avro)
 • Həmmüəllif məqalələrin nəşri: 250 € (avro)
 • Yalnız iştirakçı qismində: 300 € (avro)

Nəşr:

 • Məqalənin nəşri (konfransda iştirak etməmək şərti ilə): 300 € (avro)

Güzəştli ödəmələr:

 • Erkən qeydiyyat (xülasə və ya məqalənin nəşri+təqdimat): 400 € (avro)
 • Müəllif tərəfindən ikinci məqalənin nəşri/təqdimat:250 € (avro)

Konfrans materiallarının son təqdim olunma tarixi

 • Rəy üçün xülasələrin təqdim olunması: 20 aprel 2020
 • Xülasənin qəbulu haqqında məlumatlandırma: 25 aprel 2020
 • Konfrans məqalələrinin qəbulu: 25 may 2020
 • Konfrans məqalələrinin qəbulu haqqında məlumatlandırma: 30 may 2020
 • Erkən qeydiyyat: 6 iyun 2020
 • Son qeydiyyat: 15 iyun 2020
 • ESD Konfrans proqramının hazırlanması və yekunlaşdırılması: 11 iyun 2020
 • ESD Konfransı: 18-19 iyun 2020

Əlavə məlumat

TOP XƏBƏRLƏR