A

30 yanvar 2021-ci il tarixində Qərbi Kaspi Universitetində “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” adlı  Respublika elmi konfransı keşiriləcəkdir.

ƏTRAFLI MƏLUMAT

TOP XƏBƏRLƏR