A

Təbii Fəlakətləri İdarə etmə Təşəbbüsləri və Uyğunlaşdırma Cəmiyyəti (Disaster Management Initiatives and Convergence Society) tədqiqatçıları 24-27 noyabr 2021-ci ildə Hindistanda keçiriləcək 5-ci Ümumdünya Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi konfransına dəvət edir.

Ümumdünya Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Konfransı (WCDM) dünyadakı tədqiqatçıları, siyasətçiləri və təcrübəçiləri təbii fəlakət riskinin idarə edilməsi məsələlərini müzakirə etmək məqsədilə eyni platformada toplayan platformadır. Konfransın missiyası riskləri müəyyən etmək, onların azaldılması və fəlakətlərə qarşı dayanıqlılığın artırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi üçün elm, siyasət və təcrübələrin qarşılıqlı fəaliyyətini təşviq etməkdir. Tədbir BMT sistemi xaricində fəlakət idarəçiliyi mövzusunda ən böyük qlobal konfransdır.

Xülasələrin göndərilməsi üçün son tarix: 31 mart 2021

Qəbul edilmiş xülasələrin elanı: 30 aprel 2021

Tam mətnlərin göndərilməsi üçün son tarix: 31 avqust 2021

ƏLAVƏ MƏLUMAT

QEYDİYYAT

TOP XƏBƏRLƏR