A
Dərslər II tədris binasında (Gənclik korpusu) təşkil ediləcək. * CƏDVƏL – 1 kurs CƏDVƏL– 2 kurs CƏDVƏL – 3 kurs CƏDVƏL – 4 kurs CƏDVƏL – 5 kurs (Maliyyə-mühasibat, Statistika, Dünya iqtisadiyyatı, (Biznesin idarə edilməsi I kurs az, rus bölməsi və II kursun rus bölməsi)) * CƏDVƏL – 1 kurs CƏDVƏL – 2 kurs CƏDVƏL – 3 kurs CƏDVƏL – 4 kurs CƏDVƏL – 5 kurs (İqtisadiyyat, Sənayenin təşkili və idarə edilməsi, Ekologiya, Biznesin idarə edilməsi, Kommersiya, Marketinq, Menecment, İnformasiya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi, İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi, Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi, Qida məhsulları mühəndisliyi, Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi) CƏDVƏL 1 -1 kurs Rus dili

TOP XƏBƏRLƏR