A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) elmi jurnalı “The Journal of Economoc Sciences: Theory and Practice” Akademik Resurs İndeksində (ReseachBib index) yoxlanılaraq qiymətləndirilib və uğurla qeydiy­yatdan keçib. Qeyd edək ki, ResearchBib yüksək standartlara cavab verən tədqiqat və elmi məqalələrin verilənlər bazasıdır.  Qeyd edək ki, bundan əvvəl UNEC-in elmi jurnal EBSCO database, EcoLit (America İqtisadçılar Birliyi), Türk education index kimi tanınmış bazalarda indeksə olunub.Jurnalın bütün sayları aşağdakı linkdə yerləşdirilibdir.http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2220-8739

TOP XƏBƏRLƏR