A

Azərbaycan neftinin (Azərilayt) dünya bazarında qiymətinin UNEC proqnozu yenilənib. Qeyd edək ki, əvvəlki qurulan ekonometrik modellərdə yeni məlumat və baş verən mühüm hadisələr nəzərə alınaraq verilən proqnozlar dəqiqləşdirilib.

Yenilənən proqnoz aşağıdakı cədvəldə verilib.

Tarix

Neftin aşağı qiyməti, (barel, dollar)

Neftin orta qiyməti, (barel, dollar)

Neftin yuxarı qiyməti, (barel, dollar)

2017M10

47.9

53.2

58.5

2017M11

48.0

53.3

58.6

2017M12

48.1

53.4

58.8

2017

47.9

53.26

58.8

2018

48.8

54.2

59.6

2019

59.8

65.0

70.0

2020

48.9

63.0

69.5

TOP XƏBƏRLƏR