A

UNEC-də

“Elm aylığı”

çərçivəsində professor-müəllim heyəti, doktorant, gənc tədqiqatçı, magistr və tələbələr arasında “Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafi strateji yol xəritələrinin əsas istiqamətləri konteksində” mövzusunda elmi məqalə müsabiqəsi keçirilib.

Müsabiqənin qaliblərini təqdim edirik:

DİPLOMLAR

PROFESSORLAR:

I yer – professor Yadulla Həsənli – İAETİ-nun direktoru, “İqtisadiyyatın təşkili, iqtisadiyyatın əsas sualları, elm və təhsil”

DOSENTLƏR:

I yer: Hənifə Cəfərli – “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası. “Azərbaycanda strateji yol xəritələrinin reallaşdırılması şəraitində dünya iqtisadiinkişaf modellərindən istifadənin aktual məsələləri”

II yer: Natiq Qarayev – “Menecment” kafedrası. «Венчурный механизм обеспечения инноваций»

II yer: Vaqif Quliyev - “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası. “Aktivlərin uçotunun metodoloji aspektləri”

III yer: Rauf Salayev- “İqtisadiyyat” kafedrası. «Реформа в налоговой системе как направление налоговой политики Азербайджанской Республики»

III yer: Rauf Quşxani – “İqtisadiyyat” kafedrası. “Бюджетная политики Азербайджанской Республики на современном этапе”

III yer: Sərdar Şabanov – «Statistika və ekonometrika» kafedrası, “İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə zəif elmmetrik göstəricilərin tətbiqi problemləri”

MÜƏLLİMLƏR:

I yer: Qənirə İbrahimova – “International economics” Department. “Azerbaijans international investment activity in terms of globalization and Stratedic roadmaps for the national economy of Azerbaijan”

II yer: Nəzakət Musayeva - “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası. «Maliyyə alətlərinin təsnifatı»

III yer: Suqra Hümbətova- “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrası. “Kənd təsərrüfatında məhsul təklifinin əkin sahələrindən asılılığının təhlili”

III yer: Samirə Şamxalova- «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi. “Biznesin inkişafı üzrə innovasiyaların yaradılması və istifadəsinin stimullaşdırılması”

III yer: Ülkər Məmmədova - “Mühasibat uçotu və audit” kafed­ra­sı.”Müəssisənin mənfəət və zərərlər haqqında hesabatının təhlili metodikası, onun beynəlxalq qaydalara uyğunlaşdırılması məsələləri”

DOKTORANTLAR:

I yer: Ruhiyyə Əliyeva – “Azərbaycanda vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi”

II yer: Xətai Alıyev – “Neft qiymətlərindəki dalğalanmalar və Azərbaycan qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları: kointeqrasiya metodlarının tətbiqi”

II yer: Kamil Lətifov- “Banklarda özmüştərini tanı siyasətinin əsas istiqamətləri”

III yer: Anar Eyyubov- “Стратегические дорожные карты как одно из направлений социально-экономического развития и укрепления национальной экономической безопасности Азербайджана”

III yer: Esma İsmayılova- “Xəzərin beynəlxalq hüquqi statusunun müəyyən edilməsində xəzəryanı ölkələrin iqtisadi maraqları”

MAGİSTRLƏR:

I yer: Rəna İsmayılova - «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi. “Milli iqtisadi inkişafın rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məsələləri: Strateji Yol Xəritələri konteksində”

II yer: Nərgiz Tahirova - «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi. “Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı strateji yol xəritələrinin əsas istiqamətləri konteksində”

II yer: Mustafa Mustafazadə - «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi. “Sosial - iqtisadi inkişafin Azərbaycan modeli”

III yer: Abbas Məmmədov – «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi. “Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı strateji yol xəritələrinin əsas istiqamətləri konteksində”

III yer: Aygün Şirin - «Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura» Mərkəzi., “Müasir dövrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı strateji yol xəritələrinin əsas istiqamətləri konteksində”

TƏLƏBƏLƏR:

I yer: Səbinə Zeynalova - Rus İqtisad Məktəbi, «Основные направления инновационной политики Азербайджана»

II yer: Günel Məmmədova - Rus İqtisad Məktəbi, «Роль государства в развитии сектора туристических услуг»

III yer: Elina Babayeva – Rus İqtisad Məktəbi, «Интеграция химической промышленности в глобальную цепочку создания стоимости»

III yer: Türkan İbrahimova - Rus İqtisad Məktəbi, «Стратегические направления промышленной политики в Азербайджане»

III yer: Hüseyn Səlimov – Rus İqtisad Məktəbi, «Экономические и социальные последствия структурных изменений»

SERTİFİKATLAR

Professor Cəmilə Namazova “Elmin insan inkişafında rolu” adlı məruzəsinə görə.

Professor Zahid Məmmədov “Elm və təhsil sintezinin arxitekturası: UNEC təcrübəsi” adlı məruzəsinə görə.

Professor Sifariz Səbzəliyev “Mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə fənlərin tədrisi məsələləri” adlı məruzəsinə görə.

Qalibləri təbrik edir, onlara elmi fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq!

TOP XƏBƏRLƏR