A

UNEC professor-müəllim heyəti üçün "Sosial elmlərdə tədqiqat metodları" mövzulu təlim təşkil olunub.

Türkiyə Respublikası Selçuk Universitetinin professoru Bünyamin Ayhan təlimçiliyi ilə  UNEC-in akademik heyəti üçün "Sosial elmlərdə tədqiqat metodları" ("Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemləri") mövzusunda təlim keçirilmişdir. 

Təlim proqramına indeksli jurnallara təqdim edilən məqalənin strukturu, Web of Science - Clarivate bazasından elmmetrik istifadə, Sciencedirec və Scopus bazasından effektiv istifadə, Elmi jurnalların indexlənmə sistemləri və elmmetrik göstəricilərinin təhlili, CiteScore, Web of Science, Journal Citation Reports IF, Journal Rank (SJR) sistemləri, Google Akademic, Researchgate, Academia.edu, Mendeley, SSRN, RePec və diğər bənzəri elmi platformalardan  effektif istifadə, nümunə bir elmi məqalə hazırlanması və mövzusuna uyğun bir elmi jurnala göndərilməsi praktik təlimi kimi mövzular daxil edilmişdir.  

Təlimdə UNEC-in 40-dan çox professor-müəllim heyəti iştirak edir.  

TOP XƏBƏRLƏR