A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və elmi-iqtisadi araşdırmaları ilə dünyada məşhur olan “E.T.Qaydar adına İqtisadi Siyasət İnstitutu” Fondu arasında elmi əməkdaşlıq artıq bəhrə verir.

Qaydar İnstitutu UNEC-in professor-müəllim heyəti və təhsilalanlarına öz töhfəsini verib. UNEC və “E.T.Qaydar adına İqtisadi Siyasət İnstitutu” Fondu arasında elmi əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya əsasən, UNEC-ə çoxlu sayda elektron nəşrlər hədiyyə edilib. Bunlar UNEC-in müəllim və tələbələrinin iqtisadi, həmçinin humanitar və ictimai elmlər üzrə rus dilində nəşrlərə olan tələbatının xeyli hissəsini ödəyəcək. Hədiyyə kitab fondunda, ümumilikdə, 120-yə yaxın nəşr yer alıb.

TOP XƏBƏRLƏR