A

“Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) dövri mətbuatda annotasiyalı biblioqrafik göstərici” işıq üzü görüb.

UNEC-in nəşriyyatının baş redaktoru İsmət Səfərovun tərtib etdiyi biblioqrafık göstərici 7 fəsildən ibarətdir. Kitabda 2014-2017-ci illərdə UNEC barədə dövri mətbuatda dərc olunan xəbər, məqalə, müsahibə və digər yazılar öz əksini tapıb.

Nəfis tərtibatda hazırlanan biblioqrafik göstərici UNEC-in nəşriyyatında çap olunub. 

TOP XƏBƏRLƏR