A

UNEC-in “Texnoloji Təhsil Qrupu” (TTQ) tələbələr arasında disput keçirib.

Texnologiya və dizayn

 fakültəsi ilə 

Rus İqtisad Məktəbi

tələbələrinin qatıldığı disputda “

İnformatika

” kafedrasıın müdiri, dosent 

Hafiz Bayramov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin başlıca istiqamətləri” adlı Fərmanından irəli gələn vəzifələrdən bəhs edib. Bu tədbirin 

UNEC-in Strateji Planında

nəzərdə tutulduğunu və tələbələr arasında texniki və texnoloji biliyin artırılması məqsədilə təşkil olunduğunu qeyd edib.

İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları

” kafedrasının dosenti 

Təranə Əliyeva

dünyanın bütün ölkələrinin əhalisinin istifadə etdiyi vahid bir informasiya sisteminin – müasir dövrümüzün tələbi olan internetin yaranması və inkişafı barədə danışıb. O, internetdən istifadənin zəruriliyindən söz açaraq, onun müsbət və mənfi tərəflərini açıqlayıb.

İnternetin imkanları və istifadəsindən bəhs edərək tələbələrə mövzu ətrafında öz fikirlərini ifadə etməyə şərait yaradan moderator, “İnformatika” kafedrasının baş müəllimi 

Heyran Həsənova

iştrakçılara müzakirə olunacaq mövzuya aid sorğu anketləri paylayıb. Disputda internetin tətbiqinin üstünlükləri və çatışmazlıqları, faydası və əks təsirləri - sağlamlığa və insanların canlı ünsiyyətinə təsiri, kitab mütaliəsinin azalması, müxtəlif təhqirlərlə qarşılaşma, istənilən fərd haqqında şəxsi məlumatların asanlıqla əldə edilməsinin mümkünlüyü, qeyri - adekvat hərəkətlərə vadar edilmə kimi tərəfləri müzakirə olunub. Tələbələr internet xidmətlərindən istifadənin təlim prosesinə, bəşər tarixi üzrə mövcud biliklərin əldə edilməsinə, onların gündəlik həyatına və əldə olunan məlumat nəticəsində çıxarılan qərarlara təsiri məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Tələbələrin fikir mübadiləsində “

Fizika və kimya

” kafedrasının müdiri, professor 

Rövnəq Rzayev

internetin insan həyatına təsirindən, onun imkanlarından və tələbələrə praktiki bilik və vərdişlərin aşılanmasında bu kimi tədbirlərin mühüm əhəmiyyətindən danışıb. “İnformatika” kafedrasının baş müəllimi 

Əlövsət Məmmədov

sahə mütəxəssisi kimi müzakirə olunan məsələlərə öz münasibətini bildirərək tələbələrə professional biliklərin qazanılması istiqamətində tövsiyələr verdi.

Disputda tələbələrin mövzu ilə bağlı Bakı sakinləri və turistlər arasında keçirdikləri video sorğu da nümayiş etdirilib.

 

TOP XƏBƏRLƏR