A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) 2015/2016-cı tədris ili üzrə differensial əmək haqqı sistemində fakültələrin reytinqi aşağıdakı kimidir:

FAKÜLTƏLƏRİN İLLİK REYTİNQ SİYAHISI

Reytinq

Fakültə

İllik xidməti fəaliyyət orta balı

1. Türk dünyası işlətmə  28.197
2. Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi  20.005
3. Əmtəəşunaslıq 17.419
4. Texnologiya və dizayn  16.222
5. İqtisadiyyat  15.239
6. Maliyyə və mühasibat  14.952
7. Biznes və menecment  14.806

 

*

 

2015/2016-cı tədris ili üzrə differensial əmək haqqı sistemində kafedraların reytinqi aşağıdakı kimidir:

KAFERALARIN İLLİK REYTİNQ SİYAHISI
Reytinq Kafedra İllik xidməti fəaliyyət orta balı
1 İqtisadiyyat və İşlətmə 28.197
2 Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)  20.005
3 Beynəlxalq münasibətlər  19.762
4 Standartlaşdırma və sertifikasiya  19.434
5 Fizika və kimya 19.125
6 Beynəlxalq iqtisadiyyat  18.876
7 Qida məhsullarının texnologiyası  18.183
8 Azərbaycan dili  17.476
9 Marketinq  17.076
10 Statistika  16.857
11 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları  16.836
12 İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası 16.765
13 Biznesin idarə edilməsi  16.702
14 Humanitar fənnlər  16.170
15 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları  16.000
16 Müəssisənin iqtisadiyyatı  15.866
17 Maliyyə və maliyyə institutları 15.605
18 İqtisadi nəzəriyyə 15.472
19 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  15.462
20 İqtisadi hüquq  15.326
21 Mülki müdafiə  15.197
22 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat  15.146
23 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat 15.072
24 Sosial-mədəni sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 14.852
25 Xarici dil-1 14.717
26 Xarici dil-2 14.672
27 Menecment 14.659
28 İnformatika 14.632
29 Mühasibat uçotu və audit 14.423
30 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili 13.845
31 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 13.370
32 Rus dili 12.777
33 Ticarət və gömrük işinin təşkili 12.758
34 Qiymət və qiymətləndirmə 12.467
35 Riyaziyyat 12.273
36 Ekonometrika  12.021
37 Dizayn 11.491

TOP XƏBƏRLƏR