A

UNEC-də tətbiqi uğurla aparılan differensial əməkhaqqı sistemində 2016-2017-ci tədris ili üzrə kafedraların reytinq siyahısı müəyyənləşib. Siyahı professor-müəllim heyətinin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 100-dən çox göstəricisi əsasında müəyyən edilib.

Yeniliyin tətbiqində əsas məqsəd, müəllimlərin xidməti fəaliyyətini obyektiv kriteriyalar əsasında qiymətləndirərək əməkhaqlarını differensiallaşdırmaqla onların elmi-pedaqoji fəaliyyətlərinin UNEC-in inkişaf hədəfləri istiqamətində stimullaşdırılmasını gücləndirməkdir. Qeyd edək ki, bu

sistem UNEC-in professor-müəllim heyəti arasında ciddi rəqabət yaradıb.

01.02.2017-ci il tarixinə olan siyahını təqdim edirik:

Siyahı (PDF)

 

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏKHAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN REYTİNQİ

 

01.02.2017

 

 Reytinq

  Kafedra

 Xidməti fəaliyyət Balı

1 AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya  20.096
2 AA_Azərbaycan dili  19.272
3 AA_Mülki müdafiə  18.400
4 AA_Fizika və kimya  18.250
5 AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları  18.122
6 AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları  18.085
7 AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat  17.971
8 AA_Xarici dillər  17.300
9 AA_Marketinq  17.073
10 AA_İnformatika  16.868
11 AA_Beynəlxalq münasibətlər  16.712
12 AA_Menecment  16.706
13 AA_İqtisadi nəzəriyyə  16.462
14 AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat  16.454
15 AA_Humanitar fənlər  16.398
16 AA_Biznesin idarə edilməsi  16.228
17 AA_Qida məhsullarının texnologiyası  16.219
18 AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  15.440
19 AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat  15.414
20 AA_Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili  15.382
21 AA_Riyaziyyat  14.592
22 AA_Statistika  14.339
23 AA_Dizayn  14.332
24 AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı  14.322
25 AA_Maliyyə və maliyyə institutları  14.250
26 AA_İqtisadi hüquq  14.125
27 AA_Mühasibat uçotu və audit  13.691
28 AA_İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası  13.627
29 AA_Rus dili  13.528
30 AA_Ticarət və gömrük işinin təşkili  13.378
31 AA_İqtisadiyyat və İşlətmə  13.213
32 AA_Qiymət və qiymətləndirmə  12.975
33 AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)  12.163
34 AA_Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması  11.692
35 AA_Ekonometrika  11.361
36 AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  10.856

TOP XƏBƏRLƏR