A

 UNEC-də tətbiq olunan plagiat qaydalarında dəyişikliklər olunub.

Bakalavr buraxılış işi və magistr dissertasiyalarında oxşarlıq həddi təyin olunan limit həddindən yüksək olanlara bir ay ərzində dissertasiya işi üzərində düzəliş edərək dissertasiya və diplom işini təkrar sistemdə yoxlamaq icazəsi veriləcək. İkinci yoxlamada da oxşarlıq həddi müəyyən olunan limit həddini aşarsa, işin müdafiəsi növbəti semestrə saxlanılacaq.

Təqdim olunan tədris vəsaitləri üzrə təyin olunan limitləri birinci dəfə aşan iddiaçılara düzəliş üçün 1 ay vaxt verilir. Düzəlişdən sonra müvafiq limitləri yenidən aşan müəlliflərin təqdim etdiyi tədris vəsaiti isə ləğv edilir. Oxşarlıq əmsalları 80%-dən yuxarı olan tədris metodiki vəsait və dissertasiya işləri II dəfə yoxlamaya qəbul edilmir.

ANTİPLAGİAT SİSTEMİ ÜZRƏ QAYDALAR (5-ci maddəsinə əlavələr)

TOP XƏBƏRLƏR