A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan differensial əmək haqqı sistemində fakültələrin 2016-2017-ci tədris ili üzrə reytinq siyahısı müəyyənləşib. Reytinq siyahısı fakültə müəllimlərin Sistemdə topladığı ballara əsasən müəyyən edilir. Siyahını təqdim edirik:

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏKHAQQI SİSTEMİNDƏ FAKÜLTƏLƏRİN 2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ REYTİNQİ

Reytinq

Fakültə

Bal

1 Türk dünyası işlətmə  25.223
2 Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi  23.226
3 Əmtəəşünaslıq  17.882
4 Texnologiya və dizayn  17.476
5 Maliyyə və mühasibat  16.867
6 Biznes və menecment  16.727
7 İqtisadiyyat  16.615

 

TOP XƏBƏRLƏR