A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan differensial əmək haqqı sistemində kafedraların 2016-2017-ci tədris ili üzrə reytinq siyahısı müəyyənləşib. Reytinq siyahısı kafedra müəllimlərin Sistemdə topladığı ballara əsasən müəyyən edilir. Siyahını təqdim edirik:

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏKHAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN 2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜZRƏ REYTİNQİ

Reytinq Kafedra Bal
1 İqtisadiyyat və İşlətmə  25.223
2 Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)  23.226
3 Standartlaşdırma və sertifikasiya  20.280
4 Azərbaycan dili  20.118
5 Qida məhsullarının texnologiyası  19.973
6 Beynəlxalq münasibətlər  19.699
7 Beynəlxalq iqtisadiyyat  19.364
8 Maliyyə və maliyyə institutları  19.357
9 Marketinq  19.148
10 Biznesin idarə edilməsi  18.564
11 Dizayn  18.301
12 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  17.385
13 İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları  17.303
14 İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası  17.104
15 Müəssisənin iqtisadiyyatı  17.061
16 Statistika  17.042
17 Texnoloji maşınlar və avadanlıqları  16.993
18 Humanitar fənlər  16.866
19 Fizika və kimya  16.784
20 Rus dili  16.752
21 Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat  16.549
22 Menecment  16.404
23 Mühasibat uçotu və audit  16.394
24 Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili  16.083
25 Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat  15.949
26 Xarici dillər  15.928
27 İnformatika  15.863
28 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması  15.647
29 Qiymət və qiymətləndirmə  15.622
30 Ekonometrika  15.586
31 İqtisadi nəzəriyyə  15.402
32 Mülki müdafiə  15.252
33 İqtisadi hüquq  15.159
34 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  15.016
35 Riyaziyyat  14.312
36 Ticarət və gömrük işinin təşkili  14.148
 
       
 

TOP XƏBƏRLƏR