A

UNEC tədqiqatçı-müəlliminin məqaləsi nüfuzlu indeksli jurnalda dərc olunub.

UNEC Rus İqtisad Məktəbinin müəllimi Leyla Hüseynovanın «Azərbaycanın Turizm Sektorunda Asılılıqların Ekonometrik Analizi» («The Econometric Study of Dependencies in the Tourism Sector of Azerbaijan»adlı elmi məqaləsi «Web of Science», «SCOPUS» və «Thomson Reuters» bazalarında indekslənən İtaliyanın nüfuzlu PONTE jurnalında dərc olunub.

Elmi məqalədə ölkənin ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafı üçün Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş turizm sektorunun inkişafının əsas prioritetləri araşdırılıb. Turizm sektorunun göstəricilərinin sistematik təhlili əsasında bu sektorun əsas göstəricilərinin, xüsusən də turizm agentliklərinin gəlirlərində son illərdə dinamik inkişaf müşahidə olunub. Sözügedən məqalə turizm sektorunu mürəkkəb iqtisadi-kibernetik sistem hesab edir və ekonometrik modelləşdirmənin korrelyasiya-reqressiya model analizi əsasında turizm sektorunun əsas göstəriciləri arasındakı kəmiyyət əlaqəsini araşdırır. Stasionar və turizm sektorunun zaman göstəricilərinə inteqrasiyası "DickeyFuller" testi əsasında qiymətləndirilir. Məqalədə turizm agentliklərinin gəlirlərinin ekzogen parametrlərə əsaslanaraq səyahət qiymətləri, agentliklərin sayı, göndərilən turistlərin sayı, milli parkların sayı, investisiya həcmi və ABŞ dollar məzənnəsi daxil olmaqla asılılığının xətti modeli qurulub.

PONTE Jurnalı

TOP XƏBƏRLƏR