Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan differensial əmək haqqı sistemində kafedraların 2018/2019-cu tədris ili üzrə reytinq siyahısı müəyyənləşib. Reytinq siyahısı kafedra müəllimlərinin sistemdə topladığı ballara əsasən müəyyən edilir. Siyahını təqdim edirik:

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏKHAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN 2018/2019-cu TƏDRİS İLİ ÜZRƏ REYTİNQİ

No

Kafedra

Balı

1

Standartlaşdırma və sertifikasiya

 21.358

2

Fizika və kimya

 17.730

3

İqtisadiyyat və idarəetmə

 17.601

4

İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi

 16.649

5

Texnoloji maşınlar və avadanlıqları

 16.601

6

Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)

 15.851

7

İstehlak mallarının ekspertizası

 15.076

8

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 14.807

9

Rəqəmsal iqtisadiyyat və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları

 14.598

10

Biznesin idarə edilməsi

 14.372

11

İqtisadiyyat

 14.341

12

Qida məhsullarının texnologiyası

 14.020

13

İqtisadiyyat və İşlətmə

 14.010

14

Maliyyə və maliyyə institutları

 13.939

15

Statistika və Ekonometrika

 13.808

16

Menecment

 13.665

17

Riyaziyyat

 13.651

18

Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat

 13.336

19

Azərbaycan dili

 13.152

20

Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat

 13.124

21

Beynəlxalq iqtisadiyyat

 13.000

22

Beynəlxalq münasibətlər

 12.880

23

Rus dili

 12.653

24

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 12.615

25

Humanitar fənlər

 12.592

26

Dizayn

 12.460

27

Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili

 12.370

28

Sosial inkişaf iqtisadiyyatı və qiymətləndirmə

 12.264

29

Xarici dillər

 12.146

30

Mülki müdafiə

 11.992

31

Mühasibat uçotu və audit

 11.907

32

Müəssisənin iqtisadiyyatı

 11.712

33

Ticarət və gömrük işinin təşkili

 11.654

34

İqtisadi nəzəriyyə

 10.498

TOP XƏBƏRLƏR