A

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

“İqtisadiyyat” kafedrası üzrə

 • Dosent- 5 ştat
 • Dosent - 1 ştat (2 yer olmaqla 0,5 ştat)
 • Baş müəllim - 2 ştat
 • Baş müəllim - 0,75 ştat
 • Müəllim - 0,75 ştat

“İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar” kafedrası üzrə

 • Dosent - 2 ştat 

“Riyaziyyat və statistika” kafedrası üzrə

 • Dosent - 6 ştat
 • Dosent - 0,5 ştat
 • Müəllim - 1 ştat

 “MALİYYƏ VƏ MÜHASİBAT” FAKÜLTƏSİ 

“Maliyyə və audit” kafedrası üzrə

 • Professor - 1 ştat
 • Dosent - 3 ştat 
 • Baş müəllim - 1 ştat
 • Müəllim - 1 ştat

“BİZNES VƏ MENECMENT” FAKÜLTƏSİ 

“Biznes və logistika” kafedrası üzrə

 • Dosent - 6 ştat
 • Dosent - 0,5 ştat
 • Baş müəllim - 2 ştat
 • Baş müəllim - 0,5 ştat
 • Müəllim - 3 ştat
 • Müəllim - 0,5 ştat

“MÜHƏNDİSLİK” FAKÜLTƏSİ 

“Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrası üzrə

 • Dosent - 9 ştat
 • Baş müəllim - 8 ştat
 • Baş müəllim - 0,5 ştat

“RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT” FAKÜLTƏSİ 

“Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi informatika” kafedrası üzrə

 • Dosent - 7 ştat
 • Baş müəllim - 3 ştat
 • Baş müəllim - 0,5 ştat

“TÜRK DÜNYASI İQTİSAD” FAKÜLTƏSİ

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası üzrə

 • Dosent - 1 ştat

RUS İQTİSAD MƏKTƏBİ

“Tətbiqi iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

 • Dosent - 6 ştat
 • Dosent - 1 ştat (2 yer olmaqla 0,5 ştat)
 • Baş müəllim - 1 ştat
 • Baş müəllim - 0,25 ştat
 • Müəllim - 0,5 ştat

BEYNƏLXALQ İQTİSADİYYAT MƏKTƏBİ

“Beynəlxalq iqtisadiyyat və biznes” kafedrası üzrə

 • Müəllim - 2 ştat
 • Müəllim - 0,5 ştat  

BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ

“İqtisadi və texnoloji elmlər” kafedrası üzrə

 • Dosent - 1 ştat
 • Müəllim - 1 ştat

ÜMUMİ FƏNLƏRİN TƏDRİSİNİN TƏŞKİLİ DEPARTAMENTİ

“Azərbaycan dili” kafedrası üzrə

 • Dosent - 1 ştat
 • Müəllim - 1 ştat
 • Müəllim - 1,5 ştat (2 yer olmaqla 0,75 ştat) 

“Humanitar fənlər” kafedrası üzrə

 • Dosent - 1 ştat
 • Baş müəllim - 2 ştat
 • Müəllim - 1 ştat

UNEC DİZAYN MƏKTƏBİ

“Dizayn” kafedrası üzrə

 • Dosent - 1 ştat

 UNEC İQTISADI ARAŞDIRMALAR ELMI-TƏDQIQAT İNSTITUTU

 “Bilik iqtisadiyyatı” şöbəsi üzrə 

 • Şöbə müdiri - 1 ştat
 • Böyük elmi işçi - 1 ştat

 “Makroiqtisadi tədqiqatlar” şöbəsi üzrə 

 • Elmi işçi - 1 ştat 

“Klasterial inkişaf və innovasiya ” şöbəsi üzrə 

 • Elmi işçi - 1 ştat

 “Qeyri-neft sektorunun inkişafı ” şöbəsi üzrə 

 • Şöbə müdiri - 1 ştat

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 1. Ərizə;
 2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;
 3. Tərcümeyi-hal;
 4. Ali təhsil (baza təhsili), elmi dərəcə və elmi ad haqqında sənədlrin surətləri;
 5. Elmi və elmi-metodiki işlərin SİYAHISI

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti  elan dərc edildiyi gündən  başlayaraq 30 gündür.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim olunan ərizələr elmi katib tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra təqdim edilməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər ərizə ilə birlikdə Ümumi şöbəyə və ya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. ünvana təqdim olunmalıdır.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 224, II mərtəbə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC).

Telefon: 492-73-72

TOP XƏBƏRLƏR

 • Həftə

 • Ay