Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (bazalarına) daxil edilən “International Journal of Emerging Markets” jurnalda tədqiqatçılar multidisipliner (iqtisadiyyat, maliyyə, marketinq və idarəetmə) və beynəlxalq biznesə aid yüksək keyfiyyətli tədqiqatlar dərc etdirə bilərlər.

14-15 fevral 2019-cu il tarixlərində keçirilən “Davamlı inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda 37-ci beynəlxalq elmi konfrans toplusunda məruzəsi yer alan tədqiqatçılar öz məqalələrini qeyd olunan jurnalın tələblərinə uyğunlaşdıraraq (This paper was presented at Economic and Social Development Conference (Venue and date) şəkildə) təqdim edə bilərlər.

Jurnal haqqında geniş məlumat:

Əlavə məlumat: (012) 492 72 98  EFTİE departamenti, Şəfa Əlizadə. 

TOP XƏBƏRLƏR