Scopus elmi platforması üzrə siyahı

Web of Science (SCIE) Master Journal  üzrə siyahı

Scimago Journal Ranking üzrə siyahı

Bununla yanaşı, xülasəyə uyğun Elsevier nəşri olan indeksli jurnallar tapmaq üçün Elsevier Journal Finder sistemindən istifadə edərək müəyyənləşdirdiyiniz jurnalı Scopus jurnal axtarış sistemindən istifadə edərək  bazada taparaq məqalənizi həmin jurnala təqdim edə bilərsiniz.

TOP XƏBƏRLƏR