Yunanıstanın Qərbi Makedoniya Universiteti (QMU) və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) arasında akademik/inzibati heyət üçün Erasmus+ mübadilə proqramına start verilib.

Proqram haqqında ətraflı məlumat aşağıdakı kimidir:

Akademik/inzibati heyət üçün Erasmus+ proqramının əsas şərtləri:

Beynəlxalq mobillik 2019-2022: (QMU)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə Qərbi Makedoniya- Yunanıstan Universiteti arasındakı mobillik

 

Fəaliyyət

İstiqamət

İştirakçıların sayı

Mobillik müddəti

Tədris üçün kadrların mobilliyi

Azərbaycandan Kozaniyə/YunanıstanKastoriya

1

5 gün

Təlim üçün kadrların mobilliyi

Azərbaycandan Kozaniyə/Yunanıstan Kastoriya

1

5 gün

Akademik/inzibati heyət üçün Erasmus+ proqramının əsas şərtləri:

 • UNEC-in tam ştatlı akademik/inzibati işçisi olmaq;
 • İngilis dilini mükəmməl bilmək və təlim materiallarını praktiki olaraq tətbiq etmək bacarığı (inzibati heyət üzvlərindən beynəlxalq dil sertifikatı olan namizədlərə üstünlük veriləcək);
 • İngilis dilində səlis danışıq və dərs demək bacarığı (akademik heyət üçün beynəlxalq dil sertifikatı olan namizədlərə üstünlük veriləcək);
 • Mövzu üzrə praktiki biliklər (yalnız akademik heyət üçün)
 • Təcrübə/tədris müddəti - 5 gün (səyahət üçün 2 gün, cəmi 7 gün)

UNEC-in akademik/inzibati heyətinin səyahət və gündəlik xərcləri Erasmus+ proqramı tərəfindən qarşılanır. Proqrama müraciət etmək istəyən akademik heyət müvafiq kursun sillabusunu, niyyət məktubu və CV-lərini təqdim edə bilər. Eləcə də inzibati işçilər öz CV-lərini və niyyət məktublarını aşağıda qeyd olunan e-mail ünvanına təqdim edə bilərlər. Bütün sənədlər ingilis dilində təqdim edilməlidir. Qeyd edək ki, proqram çərçivəsində akademik heyət tədris fəaliyyətinə, inzibati heyət isə təlim fəaliyyətlərinə cəlb olunacaq.

Tələb olunan sənədlər:

 1. Kursun sillabusu (yalnız akademik heyət üzvləri üçün (ingilis dilində));
 2. Niyyət məktubu (ingilis dilində);
 3. CV (ingilis dilində);
 4. Xarici pasport.

Müraciət üçün son tarix: 30 noyabr 2021-ci il

Sənədlər aşağıdakı ardıcıllıqla “pdf” formatında Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. elektron poçt ünvanına təqdim edilməlidir.

QEYD:

 • Müsahibəyə yalnız seçilmiş akademik/inzibati heyət dəvət olunacaq;
 • Mübadilə proqramı COVID-19 pandemiyasına bağlı məhdudiyyətlərdən asılı olaraq, təxirə salına və ya ləğv edilə bilər.

 

The Erasmus + exchange program for academic/administrative staff between the University of Western Macedonia in Greece (UOWM) and the Azerbaijan State University of Economics (UNEC) is now open. Detailed information about the program is as follows:

Main terms of the Erasmus + program for academic/administrative staff:

International mobility 2019-2022: UOWM-UNEC

Azerbaijan State University of Economics mobility  to University of Western Macedonia-Greece  
Activity Outgoing Number of participants Mobility periods
Staff Mobility for Teaching From Azerbaijan to Kozani / Kastoria, Greece 1 5 days
Staff Mobility for Training From Azerbaijan to Kozani / Kastoria, Greece 1 5 days

*
The main terms of the Erasmus + program for academic/administrative staff:

 • Must be a full-time UNEC academic/administrative staff member;
 • Fluency in English and ability to practically apply training materials (for administrative staff members only - candidates with an international language certificate will have the preference);
 • Fluency and ability to teach in English (for academic staff only - candidates with an international language certificate will have the preference);
 • Practical knowledge of the subject matter (for academic staff only);
 • Duration of practice/teaching - 5 days (for travel 2 days, total 7 day)

*
Travel and daily expenses of UNEC academic/administrative staff members are covered by the Erasmus + program. Academic staff members wishing to apply to the program can submit the syllabus of the respective course, letters of intent and their CVs; as well as administrative staff members can submit their CVs and letters of intent to the e-mail address mentioned below. All documents must be submitted in English. It should be noted that academic staff members will be involved in teaching activities and administrative staff members will take part in training activities within the program framework.

Required documents:

 1. Course syllabus (for academic staff members only (in English));
 2. Letter of intent (only in English);
 3. CV (in English);
 4. Foreign passport.

*
Application deadline: November 30, 2021

The documents must be submitted in the following sequence in "pdf" format to the e-mail address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır..

NOTE:

 • Only selected academic/administrative staff members will be invited to the interview;
 • The exchange program may be postponed or canceled depending on the restrictions tied to COVID-19 pandemic.

TOP XƏBƏRLƏR

 • Həftə

 • Ay