A

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

 İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

 “İqtisadiyyat” kafedrası üzrə

Professor - 2 ştat
Professor - 0,5 ştat
Dosent - 9 ştat
Dosent - 0,5 ştat
Baş müəllim - 1 ştat

“İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar” kafedrası üzrə

Kafedra müdiri - 1 ştat
Professor - 1 ştat
Dosent - 1 ştat
Baş müəllim - 1 ştat
Müəllim - 1 ştat

 “Riyaziyyat və statistika” kafedrası üzrə

Professor - 1 ştat
Dosent - 1 ştat
Baş müəllim - 3 ştat

 MALİYYƏ VƏ MÜHASİBAT FAKÜLTƏSİ

 “Maliyyə və audit” kafedrası üzrə

Professor - 4 ştat
Dosent - 4 ştat
Baş müəllim - 1 ştat (2 yer olmaqla 0,5 ştat)
Baş müəllim - 0,75 ştat

 BİZNES VƏ MENECMENT FAKÜLTƏSİ

“Biznes və logistika” kafedrası üzrə

Professor - 2 ştat
Dosent - 5 ştat
Dosent - 0,5 ştat
Baş müəllim - 1 ştat
Müəllim - 1 ştat
Müəllim - 0,5 ştat

 MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

 “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrası üzrə

Professor - 6 ştat
Professor - 0,75 ştat
Dosent - 7 ştat
Baş müəllim - 8 ştat
Müəllim - 1 ştat

 RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ

 “Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi informatika” kafedrası üzrə

Professor - 1 ştat
Baş müəllim - 3 ştat

 TÜRK DÜNYASI İQTİSAD FAKÜLTƏSİ

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası üzrə

Müəllim - 1 ştat

RUS İQTİSAD MƏKTƏBİ

“Tətbiqi iqtisadiyyat” kafedrası üzrə

Professor - 2 ştat
Dosent - 9 ştat
Dosent - 1,5 ştat (3 yer olmaqla 0,5 ştat)

 UNEC BİZNES MƏKTƏBİ

“Biznesin idarə edilməsi” kafedrası üzrə

Professor - 0,5 ştat
Baş müəllim - 1 ştat

 BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ

“İqtisadi və texnoloji elmlər” kafedrası üzrə

Professor -  8 ştat
Dosent - 3 ştat

ÜMUMİ FƏNLƏRİN TƏDRİSİNİN TƏŞKİLİ DEPARTAMENTİ

“Karyera planlaşdırılması və inkişafı” kafedrası üzrə

Kafedra müdiri- 1 ştat

“Azərbaycan dili” kafedrası üzrə

Dosent - 2 ştat
Dosent - 0,75 ştat
Baş müəllim - 3 ştat

Baş müəllim - 0,75 ştat

 “Humanitar fənlər” kafedrası üzrə

Professor - 4 ştat
Dosent - 6 ştat
Baş müəllim - 1 ştat
Müəllim - 3 ştat
Müəllim - 0,5 ştat

XARİCİ DİLLƏR DEPARTAMENTİ

“Xarici Dillərin Tədrisi Mərkəzi”  üzrə

Professor - 2 ştat
Dosent - 3 ştat
Baş müəllim - 23 ştat
Baş müəllim - 4 ştat (8 yer olmaqla 0,5 ştat)
Baş müəllim - 0,75 ştat
Müəllim - 11 ştat
Müəllim - 0,5 ştat

Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

  1. Ərizə;
  2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;
  3. Tərcümeyi-hal;
  4. Ali təhsil (baza təhsili), elmi dərəcə və elmi ad haqqında sənədlərin surətləri;
  5. Elmi və elmi-metodiki işlərin SİYAHISI.
  6. Kafedra müdirinin struktur bölmənin inkişafı ilə bağlı platforması.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti  elan dərc edildiyi gündən  başlayaraq 30 gündür.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim olunan ərizələr elmi katib tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra təqdim edilməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər ərizə ilə birlikdə Ümumi şöbəyə və ya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. ünvana təqdim olunmalıdır.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 224, II mərtəbə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC).

Telefon: 492-73-72

TOP XƏBƏRLƏR