A

UNEC-in Elmi fəaliyyətin təşkili və idarəedlməsi departamentinin direktoru, professor Zahid Məmmədovun İslam bankçılığı barədə tədqiqatı Rusiyanın nüfuzlu “Экономика и управление” elmi jurnalında dərc olunub.

UNEC professoru “İslam bank sistemi: yeni çağırışlar, problemlər və perspektivlər” (Исламская банковская система:новые вызовы, проблемы и перспективы) mövzusunda olan tədqiqat əsərində İslam bankçlığının maliyyə bazarlarının formalaşması və genişlənməsi istiqamətindəki  mühüm xüsusiyyətlərini açıqlayıb, eyni zamanda Azərbaycanın bank sistemində islam institutlarının tətbiqi ilə bağlı təkliflərlə çıxış edib.

TOP XƏBƏRLƏR