A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyasının (ACCA) kvalifikasiya imtahanlarında müvəffəq qiymət alan tələbə və magistrantların nəticələrinin tanınmasına dair MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR təsdiq edilib. 

MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR

TOP XƏBƏRLƏR