A

UNEC-in rektoru professor Ədalət Muradov universitetlərin idarə olunmasında, eləcə də elmi fəaliyyətin və tədrisin təşkilində mövcud olan sovet mirası və onun ləğvi ilə bağlı aparılan təhlillər, əldə olunan nəticələr barədə rəsmi Facebook səhifəsində fikirlərini bölüşüb.

“Ölkəmizdə təhsilin, o cümlədən ali təhsilin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının ən vacib tərkib hissəsidir.

Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti, o cümlədən imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, həmin Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı, “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın gündəlik diqqəti nəticəsində ölkəmizin ali təhsil sistemi təkmilləşmiş, beynəlxalq və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyada, ali təhsilin beynəlmiləlləşməsində uğurlar qazanılmış, Boloniya sisteminə qoşulmuş, özəl ali təhsil sistemi bərqərar olmuş və s.

Bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyinin müsbət rolunu da qeyd etmək yerinə düşərdi. Apardığımız təhlillər göstərir ki, ali təhsil sisteminin bütövlükdə təkmilləşməsində uğurlarla yanaşı, bu sistemin ən vacib elementi olan universitetlərdə (idarə olunmasında, elmi fəaliyyətin və tədrisin təşkilində) hələ də bir sıra sovet mirası ciddi problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır.

Düşünürük ki, universitetləri sovet mirasından xilas etməklə, onların inkişafına yeni impulslar vermək mümkündür. Həmin mirasla bağlı təhlilimizin vacib saydığımız nəticələrini sabahdan başlayaraq mütəmadi olaraq sizlərlə bölüşəcəyik”. 

TOP XƏBƏRLƏR