A

IDEAS https://ideas.repec.org/ ABŞ Federal Ehtiyatlar Bankının Tədqiqat bölməsi tərəfindən idarə olunan iqtisadiyyata aid ən böyük biblioqrafik məlumat bazasıdır və istifadəçilər üçün açıqdır.

Bazada 4.200.000-dən çox tədqiqat əsəri, o cümlədən tam mətndə yüklənə bilən 3.800.000-dən çox məqalə indekslənir. IDEAS iqtisadi ədəbiyyat (nəşrlər) üzrə biblioqrafik məlumat bazasında Azərbaycan iqtisadiyyatına dair 1009 nəşr mövcuddur ki, bunlardan 607-si məqalə, 340-ı tədqiqat işi, 34-ü kitabdan fəsil, 23-ü isə kitabdır. Baza iqtisadiyyat üzrə araşdırma edən istənilən şəxs üçün faydalı informasiya mənbəyidir.

IDEAS platformasında ölkəmiz üzrə əsasən, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) alimlərinin elmi əsərləri yer alıb.

Bazaya daxil edilmiş UNEC-ə aid bəzi müəlliflərin məqalələrini təqdim edirik:

1.Rektor, prof. Ədalət Muradov- 10 elmi məqalə (https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=Muradov+Adalat&cmd=Search%21&wf=4BFF&s=R&db=&de=;

2.Prof. Yadulla Həsənli - 22 elmi məqalə (https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=Hasanli+Yadulla+&cmd=Search%21&wf=4BFF&s=R&db=&de=);

3.Prof. Zahid Məmmədov - 3 elmi əsər (https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=Zahid+Mamedov&cmd=Search%21&wf=000F&s=R&db=&de=

4.Prof. Rəşad Muradov – 1 elmi məqalə Fuad Ganbarov & Klaudia Smoląg & Rashad Muradov & Konul Aghayeva & Rumella Jafarova & Yashar Mammadov (2020): Sustainable Development of the Mortgage Market in Azerbaijan: Commercial Risks of Housing Construction, Social Vision, and State Influence

5.Dos. Nazim Haciyev - 16 elmi məqalə (https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=hajiyev+Nazim&cmd=Search%21&wf=4BFF&s=R&db=&de=)

6.Dos. Fariz Əhmədov - 5 elmi məqalə https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?form=extended&wm=wrd&dt=range&ul=&q=Ahmadov+Fariz&cmd=Search%21&wf=000F&s=R&db=&de=

7.Dos. Elşən Bağırzadə - 1 elmi məqalə. Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım Sorunu: Makroiktisat Kapsamlı Kavramsal Analiz, Sosyoekonomi Journal, Sosyoekonomi Society, issue 18 (18).

Hazırladı:
Nərminə Abdullayeva,
UNEC, 3 saylı kitabxananın müdiri

TOP XƏBƏRLƏR