A

azedu.az

Ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarının boş qalan yerlərinə ixtisaslaşma seçimi avqustun 7-də başlayıb.

AzEdu.az “Magistr” jurnalının 6-cı sayına istinadən UNEC-də (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) boş qalan ixtisaslara plan yerlərini təqdim edir:

Azərbaycan bölməsi

Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları - Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı: 1700 AZN)

Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və markentinqi – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Beynəlxalq ticarət - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 2300 AZN)

Bank işi - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Qiymətləndirmə - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Makroiqtisadi siyasət - Əyani -1 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Turizmin iqtisadiyyatı – Əyani - 2 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Əməyin iqtisadiyyatı - Əyani -1 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Menecment(sahələr üzrə) - Əyani -1 yer (illik təhsil haqqı : 2100 AZN)

Logistika - Əyani -8 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi - Əyani -1 yer (illik təhsil haqqı : 2200 AZN)

Bələdiyyə menecmenti ­- Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1900 AZN)

Birja fəaliyyəti - Əyani – 5 yer (illik təhsil haqqı : 1900 AZN)

Reklam işi - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1900 AZN)

Dizayn və texniki estetika  - Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Azərbaycan və rus bölməsi birgə

Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

 Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası - Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı: 1900 AZN)

İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı: 1700 AZN)

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı: 1700 AZN)

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər - Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 2300 AZN)

Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri - Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 2300 AZN)

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi - Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Heyətin idarə edilməsi - Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 2100 AZN)

İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması - Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 2100 AZN)

Menecment (sahələr üzrə) - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 2100 AZN)

Marketinq (sahələr üzrə) - Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 2000 AZN)

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (tədris ingilis dilində) - Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 2300 AZN)

Beynəlxalq ticarət (tədris ingilis dilində) - Əyani – 8 yer (illik təhsil haqqı : 2300 AZN)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) - Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 2200 AZN)

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və markentinqi – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Gömrük ekspertizası – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

Dizayn və texniki estetika  - Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 1700 AZN)

MBA proqramları üzrə boş qalan plan yerləri

Azərbaycan bölməsi

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (maliyyə üzrə) – Əyani – 5 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (beynəlxalq biznes üzrə) – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (marketinq üzrə) – Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (insan resurslarının idarə edilməsi üzrə) – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (menecment üzrə) – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (bank və sığortanın idarə edilməsi üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (idmanın idarə edilməsi  üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi  üzrə) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (layihələrin idarə edilməsi  üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (ümumi təyinatlı) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Azərbaycan və rus bölməsi birgə

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (beynəlxalq biznes üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (menecment üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi  üzrə) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (layihələrin idarə edilməsi  üzrə) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (maliyyə üzrə) – Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (beynəlxalq biznes üzrə(tədris ingilis dilində)) – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (menecment üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 3 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (mühasibat uçotu  üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 2 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (bank və sığortanın idarə edilməsi üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (səhiyyənin idarə edilməsi üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 9 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (mühəndislik və idarəetmənin riskləri üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 4 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Biznesin təşkili və  idarə edilməsi (ümumi təyinatlı (tədris ingilis dilində)) – Əyani – 1 yer (illik təhsil haqqı : 3000 AZN)

Nəzrin Cavid

TOP XƏBƏRLƏR