A

Bu gün UNEC İqtisadiyyat fakültəsinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının nəzdində “Law in UNEC” (UNEC-də hüquq) elmi dərnəyi fəaliyyətə başladı.

Dərnəklərə Nəzarət Təftiş Komissiyasının təklifi keçirilmiş tədbirdə “Law in UNEC” dərnəyinin rəhbəri “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi”  kafedrasının baş müəllimi Ərəbiyyə Mustafayeva seçilib. Dərnəyin yaradılmasında əsas məqsəd tələbələrdə hüquqi biliklərə marağı artırmaq, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində hüquq normalarının tətbiqi, ayrı-ayrı hüquq sahələri üzrə mütəxəssislərin tələbələrlə görüşlərinin təşkili, elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan hüquqşünaslarla birgə tələbələrin elmi məqalələrinin hazırlanmasına dəstək olmaq, həmçinin, onların bu istiqamətdə elmi konfranslarda iştirakını təmin etməkdən ibarətdir.

TOP XƏBƏRLƏR