A

UNEC-də “Tədrisin keyfiyyəti tələbələrin gözü ilə” layihəsinin dekabr ayı üzrə nəticələri açıqlanıb. “Google forum” üzərindən elektron formada keçirilən səsvermədə 1646 tələbə iştirak edib. Dərsə vaxtında gəlmə və başlama, dərsi səlis və aydın şəkildə izah etmə, tələbələrə dərsdən sonra kömək göstərilməsi, tələbələrin dərsdə aktiv iştirakına şəraitin yaradılması, keçilən dərslərlə imtahan testlərinin uyğunluğu, tələbənin müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsinin obyektivliyi, müəllimin ilk 15 dəqiqədə elektron jurnal vasitəsilə dərsə davamıyyəti yoxlaması və s. mövzularla bağlı suallar müsbət cavablandırılıb.

Son nəticəni təqdim edirik:

 • Dərsə vaxtında gəlmə və başlaması: 91% - 10 bal; 2% - 1 bal.
 • Dərsi səlis şəkildə izah etməsi: 77,9% - 10 bal; 6% - 1 bal.
 • Dərs müddətini optimal istifadə səviyyəsi:  89% - bəli;  6% - xeyr.
 • Müəllim dərsin izahında real nümunələrdən istifadə edir və müxtəlif metodlarla bütün tələbələri dərsdə aktiv iştiraka cəlb edir: 76.5% - bəli; 12.1% - xeyr.
 • Düşünürəm ki, dərsi dinləməsəm də kollokvium və imtahanlarda müvəffəq qiymət ala bilərəm:  36.6% - bəli; 67% - xeyr.
 • Müəllim ilk 15 dəqiqədə elektron jurnalda davamiyyəti qeyd edir: 94.4% - bəli; 2.5% - xeyr
 • İnteraktiv tədris metodlarından istifadə etmə bacarığı: 59.2% - 10 bal;  5.2% - 1 bal.
 • Tələbələrə fərdi yanaşması: 61.1% - 10 bal; 5% - 1 bal.
 • Tələbələrə dərsdən kənar kömək göstərməsi:   58.7% - 10 bal;  6% - 1 bal.
 • Tələbələrin dərsdə aktiv iştirakına şərait yaratması: 60.9% - 10 bal;  5.5% - 1 bal.
 • Fənnlə bağlı verilən ədəbiyyatlar əldə edilə biləndir:    82% - bəli;  5.2% - xeyr.
 • Keçilən dərslər imtahan test və suallarına uyğundur:   84.7% - bəli;  4% - xeyr.
 • Müəllim tərəfindən tələbələrə verilən qiymət obyektivdir:   77.5% - bəli;  7% - xeyr.
 • Müəllimin dərsini digərlərinə tövsiyyə edərdim:   89% - bəli;  9% - xeyr.

Layihə əsasında aparılan sorğunun nəticələri hər ay üzrə universitetin rəsmi saytında açıqlanacaq.

TOP XƏBƏRLƏR