A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin  direktoru Anar Rzayev  Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı Assosiyasiyası – İRU Akademiyasının CPC (Certificate of Professional Competence - Peşə Kompetensiyası Sertifikatı) Beynəlxalq və ölkədaxili nəqliyyat daşımaları meneceri diplomunu alıb.

Diplom Avropa Parlamentinin və Avropa Şurasının 1071/2009 qaydasına uygun olaraq müvafiq imtahanları verdikdən sonra peşə biliklərini təstiq edən sənəd kimi verilir və beynəlxalq avtomobil daşımalarının idarəedilməsi sahəsində ən prestijli diplom hesab edilir.

TOP XƏBƏRLƏR