A

UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradovun 5 oktyabr 2018-ci il tarixli əmrinə əsasən, Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə universitetin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətləri nəzərə alınaraq mükafatlandırılıb.

UNEC-in “Fəxri fərmanı” ilə təltif olunsunlar:

 • Məmmədov Əlirza İsrafil - i.e.n., Magistratura mərkəzinin direktor müavini, "Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə dosenti;
 • Eyyubov Anar Kürdoğlu - t.ü.f.d., Rus İqtisad Məktəbinin direktor müavini, "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə dosenti;
 • Hacıyeva Xavər Dadaş - f.e.n., "Xarici dillər" kafedrasının dosenti;
 • Omarova Elza Mədət - t.e.n., "Qida məhsullarının texnologiyası" kafedrasının dosenti;
 • Dadaşova Kəmalə Seyfulla - i.ü.f.d., "Standartlaşma və sertifikasiya" kafedrasının dosenti;
 • Ləzgiyev Nizami Yusub - k.e.n., "Fizika və kimya" kafedrasının dosenti;
 • Həsənov Nurəddin Nəsir - tex.e.n., "İstehlak mallarının ekspertizası" kafedrasının dosenti;
 • Muradova Hicran Rafiq - i.ü.f.d., "Biznesin idarə edilməsi" kafedrasının baş müəllimi;
 • Kərimova Tahirə Hüseyn - "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının baş müəllimi;
 • Babaşlı Aynur Əmirxan - b.ü.f.d., "Qida məhsullarının texnologiyası" kafedrasının baş müəllimi;
 • Fərzəliyev Mövlud Pirverdi - i.ü.f.d., UNEC Biznes Məktəbinin proqram meneceri, "İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə baş müəllimi;
 • Şamxalova Samirə Oqtay - i.ü.f.d., "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının baş müəllimi;
 • Akbulayev Nurhodja Nazirhodja - "İqtisadiyyat və işlətmə" kafedrasının müəllimi;
 • Hüseynli Aytən Təyyar - i.ü.f.d., Beynəlxalq magistratura və doktorantura mərkəzinin rəhbər müavini, "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə dosenti - keyfiyyət elçisi;
 • Qədimaliyeva Aynur Famil - f.e.n., "Azərbaycan dili" kafedrasının dosenti - keyfiyyət elçisi;
 • Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər - h.ü.f.d., "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi" kafedrasının baş müəllimi - keyfiyyət elçisi;
 • Cabbarov Fərid İlham - UNEC-in Zaqatala filialının "Ümumi fənlər" kafedrasının müəllimi.

Təşəkkür elan edilsin:

 • Məmmədov Elşad Yaqub - i.e.d., Rus İqtisad Məktəbinin direktor müavini, "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə professoru;
 • Əkbərov Rövşən Məmməd - i.e.n., Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzinin direktor müavini, "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə dosenti;
 • Quliyeva Şəfa Tofiq - i.e.d., "Menecment" kafedrasının professoru;
 • Məmmədov Sahib Məmməd - i.e.n., "Müəssisənin iqtisadiyyatı" kafedrasının dosenti;
 • Eminov Fərhad Bayram - c.e.n., "Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı" kafedrasının dosenti;
 • Xudiyeva Pikəxanım Tahir - i.e.n., "Ticarət və gömrük işinin təşkili" kafedrasının 0,75 ştat dosenti;
 • Cəfərova Sevda Ziyad - f.-r.e.n., "Fizika və kimya" kafedrasının dosenti;
 • Əlixanova Leyla Hüseyn - i.e.n., "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının dosenti;
 • Babaşirinova Esmira  Məmməd-Şirin  - i.ü.f.d.,  "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının dosenti;
 • Mustafayeva Zöhrə İsmayıl - i.e.n., "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının dosenti;
 • İsmayılzadə Əliağa Atxam - i.e.n., "İqtisadiyyat və idarəetmə" kafedrasının dosenti;
 • Əliyeva Günay Qüdrət - "Humanitar fənlər" kafedrasının 0,5 ştat baş müəllimi;
 • Səmədov Pərviz Həbib - s.e.f.d., "İqtisadiyyat" fakültəsinin katibi, "Beynəlxalq münasibətlər" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə müəllimi;
 • Qiyasova Zeynəb Həbibağa - "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi" kafedrasının müəllimi;
 • Qəhrəmanova Çinarə Məmməd - f.ü.f.d., "Azərbaycan dili" kafedrasının müəllimi;
 • Abdullayeva Sevinc Müseyib - "Standartlaşma və sertifikasiya" kafedrasının müəllimi;
 • Seydəliyev İlham Məhəmməd - t.e.n., "Standartlaşma və sertifikasiya" kafedrasının dosenti - keyfiyyət elçisi;
 • Məmmədov Elşən Qardaşxan - i.ü.f.d., "Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi" kafedrasının dosenti - keyfiyyət elçisi;
 • Cəfərova Afət Məstan - "İstehlak mallarının ekspertizası" kafedrasının baş müəllimi - keyfiyyət elçisi;
 • Aşurbəyli-Hüseynova Nigar Pirverdi - i.ü.f.d., "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının müəllimi - keyfiyyət elçisi;
 • Həşimova Albina Çingiz - UNEC-in Zaqatala filialının "Ümumi fənlər" kafedrasının müəllimi.

1 aylıq vəzifə maaşları məbləğində pul mükafatı verilsin:

 • Manafov Qabil Nadir - i.e.d., Magistratura mərkəzinin direktoru, "Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat" kafedrasının 0,5 ştat əvəzçiliklə professoru;
 • Quliyev Tofiq Əvəz - i.e.d., "Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının müdiri;
 • Əliyev Ümüdvar Qənbər - i.e.d., "Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat" kafedrasının müdiri, 0,5 ştat əvəzçiliklə professoru;
 • Həsənov Heydər Sərdar - i.e.d., "Menecment" kafedrasının professoru;
 • Səmədov Aydın Hidayət - i.e.d., "İqtisadiyyat" (rus dilində) kafedrasının professoru;
 • Həsənov Zakir Sabir - "Mülki müdafiə" kafedrasının müəllimi;
 • Nəsirova Zemfira Hətəmxan - t.e.n., "İstehlak mallarının ekspertizası" kafedrasının dosenti.

TOP XƏBƏRLƏR