A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində ingilis dilində danışıq klubu (Conversation Club) yaradılıb. Mentorların və yuxarı kurs tələbələrinin dəstəyi ilə məktəbin birinci kursları uçün təşkil edilən klub bu həftədən fəaliyyətə başlayır. 12 qrupdan ibarət danışıq klubu birinci kursun tam tələbələrini əhatə edərək bütün həftə boyu fəaliyyət göstərəcək.Danışıq klubunun yaradılmasında məqsəd birinci kurs tələbələrinə ingilis dilini sürətlə mənimsəmələrinə və Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində tədris prosesinə inteqrasiya etmələrinə dəstək verməkdir.

TOP XƏBƏRLƏR