A

UNEC-də tətbiqi uğurla aparılan differensial əməkhaqqı sistemində 2016/2017-ci tədris ili üzrə kafedraların reytinq siyahısı müəyyənləşib. Siyahı professor-müəllim heyətinin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 100-dən çox göstəricisi əsasında müəyyən edilib.

Yeniliyin tətbiqində əsas məqsəd, müəllimlərin xidməti fəaliyyətini obyektiv kriteriyalar əsasında qiymətləndirərək əməkhaqlarını differensiallaşdırmaqla onların elmi-pedaqoji fəaliyyətlərinin UNEC-in inkişaf hədəfləri istiqamətində stimullaşdırılmasını gücləndirməkdir. Qeyd edək ki, bu

sistem UNEC-in professor-müəllim heyəti arasında ciddi rəqabət yaradıb.

01.04.2017-ci il tarixinə olan siyahını təqdim edirik:

 

Siyahı (PDF)

UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏK HAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN REYTİNQİ

01.04.2017

Reytinq  Kafedra Xidməti fəaliyyət Balı
1 AA_İqtisadiyyat və İşlətmə  19.822
2 AA_Azərbaycan dili  19.297
3 AA_Standartlaşdırma və sertifikasiya  18.863
4 AA_Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)  18.781
5 AA_Beynəlxalq münasibətlər  17.808
6 AA_Qida məhsullarının texnologiyası  17.519
7 AA_Beynəlxalq iqtisadiyyat  16.583
8 AA_Marketinq  16.507
9 AA_Fizika və kimya  16.436
10 AA_Texnoloji maşınlar və avadanlıqları  16.109
11 AA_Humanitar fənlər

 15.991

12 AA_Biznesin idarə edilməsi  15.754
13 AA_İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları  15.749
14 AA_Mülki müdafiə  15.435
15 AA_Statistika  15.335
16 AA_Xarici dillər  15.200
17 AA_İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  15.132
18 AA_İqtisadi nəzəriyyə  15.110
19 AA_Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat  15.093
20 AA_İnformatika  14.945
21 AA_Müəssisənin iqtisadiyyatı  14.813
22 AA_Menecment  14.756
23 AA_İstehlak mallarının ekspertizası kafedrası  14.487
24 AA_Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat  14.354
25 AA_Mühasibat uçotu və audit  14.261
26 AA_Maliyyə və maliyyə institutları  14.186
27 AA_Rus dili  13.585
28 AA_Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili  13.545
29 AA_Dizayn  13.466
30 AA_İqtisadi hüquq  13.267
31 AA_Ticarət və gömrük işinin təşkili  13.001
32 AA_Ekonometrika

 12.975

33 AA_Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması  12.908
34 AA_Riyaziyyat  12.480
35 AA_Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  11.994
36 AA_Qiymət və qiymətləndirmə  11.721

TOP XƏBƏRLƏR