UNEC-də tətbiqi uğurla aparılan differensial əməkhaqqı sistemində 2017/2018-ci tədris ili üzrə kafedraların reytinq siyahısı müəyyənləşib. Siyahı professor-müəllim heyətinin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 100-dən çox göstəricisi əsasında müəyyən edilib.

Yeniliyin tətbiqində əsas məqsəd, müəllimlərin xidməti fəaliyyətini obyektiv kriteriyalar əsasında qiymətləndirərək əməkhaqlarını differensiallaşdırmaqla onların elmi-pedaqoji fəaliyyətlərinin UNEC-in inkişaf hədəfləri istiqamətində stimullaşdırılmasını gücləndirməkdir.

Siyahı (PDF)

2017-2018-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ UNEC DİFFERENSİAL ƏMƏKHAQQI SİSTEMİNDƏ KAFEDRALARIN REYTİNQ SİYAHISI

 

Reytinq

 

Kafedra

 

Balı

     

1

İqtisadiyyat və İşlətmə

 23.643

2

Standartlaşdırma və sertifikasiya

 17.671

3

Beynəlxalq İqtisadiyyat (ingilis dilində)

 17.608

4

İqtisadiyyat və idarəetmə

 16.861

5

Beynəlxalq münasibətlər

 16.818

6

Fizika və kimya

 16.626

7

Texnoloji maşınlar və avadanlıqları

 16.213

8

Maliyyə və maliyyə institutları

 15.970

9

Qiymət və qiymətləndirmə

 15.769

10

Biznesin idarə edilməsi

 15.740

11

Qida məhsullarının texnologiyası

 15.143

12

Marketinq

 15.072

13

Azərbaycan dili

 14.956

14

İstehlak mallarının ekspertizası

 14.823

15

Beynəlxalq iqtisadiyyat

 14.679

16

İqtisadiyyat

 14.610

17

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

 14.521

18

İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları

 14.435

19

Rus dili

 14.242

20

Dizayn

 13.826

21

Statistika və Ekonometrika

 13.634

22

Müəssisənin iqtisadiyyatı

 13.574

23

Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması

 13.518

24

Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyat

 13.506

25

İnformatika

 13.392

26

Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat

 13.284

27

Menecment

 13.233

28

Mühasibat uçotu və audit

 13.217

29

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

 12.839

30

Xarici dillər

 12.811

31

Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili

 12.798

32

Humanitar fənlər

 12.789

33

Mülki müdafiə

 12.768

34

Ticarət və gömrük işinin təşkili

 12.728

35

İqtisadi nəzəriyyə

 12.415

36

Riyaziyyat

 12.269

TOP XƏBƏRLƏR