A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) 2015/16-cı tədris ili üzrə differensial əmək haqqı sistemindəillik xidməti fəaliyyət bali ən yüksək (55,700) olan müəllimlərin reytinqinə İqtisadiyyat və İşlətmə kafedrasının baş müəllimi Nazim Cəfərov birinci yerdədir. Nazim Cəfərov 1997-ci ildə Türkiyə Respublikasının Qazi Universitetində bakalavr, 2001 və 2007-ci illərdə isə Ankara Universitetində magistr və fəlsəfə doktoru dərəcələrini alıb.

Beynəlxalq münasibətlər və politologiya üzrə mütəxəssisdir.

Differensaial əmək haqqı sistemində Nazim Cəfərovun balı aşağıdakı göstəricilər əsasında hesablanıb:

Elmi nəşr və istinadlar-Qazi Universitetinin “Bölgesel Çalışmalar Dergisi”nin məsləhət şurasının üzvü;-Qazi Universitetinin “Security Strategy Political Studies” Jurnalının məsləhət şurasının üzvü;-Thomson Reuters SSCI bazasına daxil olan “Bilig” jurnalında resenzent;

-Thomson Reuters SSCI bazasına daxil olan “Uluslararası İlişkiler: Akademik Dergi” Jurnalında resenzent;- “Akademikbakış” jurnalında resenzent;-“Karadeniz Araştırmaları” jurnalında resenzent;

-“Dumlupınar Universiteti Sosial Bilimler Dergisi” jurnalında resenzent;-“Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi” jurnalında resenzent;

-“TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi” jurnalında resenzent;

-“Yeni Türkiye” jurnalının 76-cı sayında “Rusya-Türkiye İlişkilerinde Enerji Faktörü ve Azerbaycan” adlı məqalə;

-“Yeni Türkiye” jurnalının 87-ci sayında “Rusiya və Suriye Meselesi”adlı məqalə;

-“Karadeniz Araştırmaları Dergisi”nin 50-ci sayında “Kuzey Kafkasya: Azerbaycan için Riskler ve Fırsatlar” adlı məqalə;

-“Ermeni Araştırmaları” Jurnalının 53-cü sayında “Karabağ Sorununda Ateşkes ve Rusya” adlı məqalə;

-III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpozyumunda “21. Yüzyılda Azerbaycanın Stratejik Konumu” adlı çap edilmiş elmi məruzə;

-“Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu”nda “Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılmasının Olası Bazı Stratejik Sonuçları” adlı çap edilmiş elmi məruzə;İştirak etdiyi konfranslar-İzmirdə keçirilən “Karabağda Neler Oluyor” adlı konfransda məruzəçi;

-Ege Universitetində keçirilən “Dünden Bugüne Azerbaycan – Türkiye İlişkileri ve Ermenistan” adlı paneldə məruzəçi;

-Kastamonu Universitetində keçirilən “I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Sempozyumu”nda məruzəçi;

-Ankarada keçirilən “Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa Giden Yol: TANAP” adlı seminarda məruzəçi;

-Gazi Universitetində keçirilən “Türkiye-Rusya Krizi ve Krizin Bölgesel Etkileri” adlı paneldə məruzəçi;

-Başkent Universitetində keçirilən “Son Gelişmeler İşığında Kafkasya” adlı paneldə məruzəçi;

-Giresun Universitetində keçirilən “Çatışmalar Bağlamında Karabağ Sorununda Son Durum” adlı paneldə məruzəçi;

-Hacettepe Universitetində keçirilən “Rusiya-Türkiye Krizi” seminarında məruzəçi;

-TOBB İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetində keçirilən “Bölgesel Gelişmeler Işığında Kafkasyada Dengeler” adlı seminarda məruzəçi;

-13-cü Türk Dünyası Sosial Elmlər Konqresində moderator;

-3-cü Avrasiya Siyasət və Cəmiyyət Konfransının resenzenti;

-Beynəlxalq Multidisiplinlər Konfransının resenzenti;

-Beynəlxalq İqtsiadiyyat, Maliyyə və Enerji Konqresinin resenzenti;

-III Türk Dünyası Gənc Sosial Elmlər Konresində resenziya komitəsinin üzvü;

Dərslər-TOBB İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetində müəllim mübadilə proqramında iştirak;

-Tələbənin müəllimi qiymətləndirmə anketində balı 95,716;

-Tələbələrinin mənimsəmə səviyyəsi 66,000.

Elmi rəhbərlik-Müdafiə edən 2 diplomata rəhbərlik;

-Müdafiə edən 4 magistrə rəhbərlik;Tədris-metodiki vəsaitlər-5 yeni sillabus hazırlamışdır.

Tədris komissiyaları-Yekun Dövlət Attestasiya komissiyasında üzvlük.

İxtisasa uyğun seminar və treninqlərdə iştirak-Paris-Sorbonne University Abu-Dhabinin UNEC-də keçirdiyi treyninqdə iştirak.

TOP XƏBƏRLƏR