A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Maliyyə və maliyyə institutları kafedrasının professoru, iqtisad elmləri doktoru Elnur Sadıqov beynəlxalq kollektiv monoqrafiyada iştirak edib.

L.N.L.Qumelev adına Avrasiya Milli Universitetində nəşr edilən “Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в условиях глобализации” (опыт Казахстана, Азербайджана и Узбекистана) adlı beynəlxlaq müəlliflər kollektivinin hazırladığı monoqrafiyaya alimlər tərəfindən yüksək rəy verilib. Onlar fundamental monoqrafiyanın qiymətli kağızlar bazarının inkişafında çox önəmli olacağını bildiriblər.

Monoqrafiya Qazaxstanın paytaxtı Astana şəhərində nəşr edilib.

TOP XƏBƏRLƏR