A

UNEC rektoru, professor Ədalət Muradovun əmri ilə uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətlərini nəzərə alaraq, “Müəllimlər günü” münasibətilə bir qrup müəllim müafatlandırılıb.

UNEC-in “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilənlər:

 1. Babayev Əlican Pirican – “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri, professor;
 2. Kəlbiyev Yaşar Atakişi – “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının müdiri əvəzi, professor;
 3. Süleymanov Nizami Məmməd – “Humanitar fənnlər” kafedrasının professoru;
 4. Tağıyev Mayıl Məsim – “Fizika və kimya” kafedrasının professoru;
 5. Sadıqov Bulud Cahangir – “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti;
 6. Allahverdiyev Cəlal Vaqif – “Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti;
 7. Əliyeva Təranə Əbülfəz – İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları” kafedrasının dosenti;
 8. Bayramova Sevinc Rafiq – “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının dosenti;
 9. Cavadov Ramiz Cavad – “İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti;
 10. Cəfərov Nazim Kamil – “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrasının baş müəllimi.

*

Təşəkkür elan edilənlər:

 1. Quliyev Asiman Aydın – “İqtisadiyyat” fakültəsinin dekan əvəzi, dosent;
 2. Musayev Gəray Cümşüd – “Maliyyə və mühasibat” fakültəsinin dekanı;
 3. Əhmədov Mirağa Məhərrəm – “Biznes və menecment” fakültəsinin dekan əvəzi, dosent;
 4. Osmanov Tofiq Ramazan – “Əmtəəşünaslıq” fakültəsinin dekanı, dosent;
 5. Əliyev Yusif Nadim – “Türk dünyası işlətmə” fakültəsinin dekan müavini;
 6. Quliyeva Aida Aydın – “Sabah” mərkəzinin rəhbəri, dosent;
 7. Tanrıverdiyev Səbuhi Miləddin – Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzinin
 8. direktoru;
 9. Bərxudarov Mənsur İsa – Rus iqtisad məktəbinin direktoru, dosent;
 10. Həsənov Əli Pənah – “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının müdir əvəzi, professor;
 11. Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan – “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri, professor;
 12. Əlirzayev Əli Qəmbərəli – “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” kafedrasının müdiri, professor;
 13. Şəkərəliyev Arif Şəkərəli – “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının müdiri, professor;
 14. İmanov Telman İman – “Marketinq” kafedrasının müdiri, professor;
 15. Hacıyev Əli Vəli – “Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrasının müdiri, dosent;
 16. Əliyev Ümüdvar Qənbər – “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, professor;
 17. Əliyev Məhəmməd Ələkbər – “Biznesin idarə edilməsi” kafedrasının müdiri, dosent;
 18. Aslanov Zabit Yunus – “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının müdiri;
 19. Rzayev Rövnəq Mirzə - “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri;
 20. Əhmədov Natiq Qarakişi – “Riyaziyyat” kafedrasının müdiri, professor;
 21. Əbdülhəsənov Tofiq Əbdüləziz – “Azərbaycan dili” kafedrasının müdiri;
 22. Məmmədova Lalə Hamlet – “Dizayn kafedrasının müdiri;
 23. Nəbiyev Rasim Əmir – “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasının professoru;
 24. Hacıyev Qalib Bəhram – “Müəssisənin iqtisadiyyatı” kafedrasının dosenti;
 25. Zamanova Sevinc Azad – “Riyaziyyat” kafedrasının dosenti;
 26. Rzai Aydın Əli – “Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti;
 27. Salihova Südabə Qismət – “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrasının dosenti;
 28. Hüseynli Aytən Təyyar – “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosenti;
 29. İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd – “Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti;
 30. Seyidəliyev İlham Məhəmməd – “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının dosenti;
 31. Əliyeva Dilşad Ziyad - "İqtisadi nəzəriyyə" kafedrasıın dosenti;
 32. Hacıyeva Leyla Arif –  “İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti;
 33. Qubadova Aybəniz Ənvər – “İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti;
 34. Cabbarova Aynur İmran – “Statistika və ekonometrika” kafedrasının dosenti;
 35. Şahbazova Farizə Eldar – “Xarici dillər” kafedrasının dosenti;
 36. Səmədov Bəhruz Adil – “Xarici dillər” kafedrasının dosenti;
 37. Məmmədov Məmməd İbrahim - "Statistika və ekonometrika" kafedrasının dosenti;
 38. Sultanov Elmar Çingiz - "Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları" kafedrasının dosenti;
 39. Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi - "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi" kafedrasının dosenti;
 40. Hüseynov Azər Ədalət - "İstehlak mallarının ekspertizası" kafedrasının dosenti;
 41. Seyidzadə Afət Cumar – “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dosenti;
 42. Məmmədli Mübariz Malik - "Ticarət və gömrük işinin təşkili" kafedrasının dosenti;
 43. Rzayeva İnarə Rza - "Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilisdilli)" kafedrasının dosenti;
 44. Məmmədli Elşən Xalid – “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrasının baş müəllimi;
 45. Xəlilova Aysel Zahid – “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi;
 46. Musayeva Nəzakət Məmməd - "Mühasibat uçotu və audit" kafedrasının baş müəllimi;
 47. Məmmədov Elşən Qardaşxan - "Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi" kafedrasının baş müəllimi;
 48. Həsənova Cəmilə Vaqif - "Hümanitar fənnlər" kafedrasının baş müəllimi;
 49. Əmrahova Mətanət Bəkir – “Azərbaycan dili” kafedrasının müəllimi;
 50. Abbasov Əhliman Yaşasif – “Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasının müəllimi;
 51. ƏlizadəTəhmasib Cəmiyyət – “Beynəlxalq iqtisadiyyat” kafedrasının müəllimi;
 52. Muradova Səbinə Xaliq - “İqtisadiyyat” kafedrasının müəllimi;
 53. Kərimova Şücaət Müşrif – “Xarici dillər” kafedrasının müəllimi;
 54. Cabbarov Ramil Şahin - "Marketinq" kafedrasının müəllimi;
 55. Rəsulova Ülviyyə Rasim - "Müəssisənin iqtisadiyyatı" kafedrasının müəllimi;
 56. Mahmudov Hamiz Ramiz - "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" kafedrasının müəllimi.

*

Pul mükafatı ilə mükafatlandırılanlar:

 1. Quliyev Tofiq Əvəz - "Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili" kafedrasının müdiri, professor;
 2. Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin - "Standartlaşdırma və sertifikasiya" kafedrasının professoru;
 3. Hacıyev Natiq Qədim - "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi" kafedrasının baş müəllimi.

 UNEC ailəsi olaraq, bütün müəllimlərimizi təbrik edir, onlara şərəfli peşələrində uğurlar arzu edirik! 

TOP XƏBƏRLƏR

 • Həftə

 • Ay