A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Elmi fəaliyyətin təşkili və idarəedilməsi departamentinin direktoru, iqtisad elmləri doktoru, professor Zahid F.Məmmədov və prof. F.Tuzçu, E.Safonov, S.Kirsanovun birgə müəllifliyi ilə “Modern Problems of Staff Training for State and Municipal Services in Russia” mövzusunda hazırladıqları elmi məqalə ABŞ-da nəşr olunan “Public Affairs Education and Training in the 21st Century” monoqrafiyada dərc olunub.

Məqalədə dövlət idarəetmə sistemi sahəsində ən qabaqcıl dünya təcrübəsi tətbiqi kontekstində Rusiya Federasiyasında aparılan sosial-iqtisadi islahatlar, regionların inkişafında dövlətin maliyyə siyasəti, mərkəz və bələdiyyə idarəetmə sistemində sosial-iqtisadi inkişaf, dövlət və bələdiyyə xidmətləri üçün kadr hazırlığının müasir problemləri tədqiq olunur.

Kitab dövlət idarəçiliyində çalışan mütəxəssislər üçün gərəkli istinad yeri, təkmilləşmə, müasirləşmə mənbəyi ola bilər. 

TOP XƏBƏRLƏR