A

Clarivate Analytics şirkətinin məhsulu olan Social Science Citation Index (SSCI) öncələr Institute for Scientific Information tərəfindən hazırlanmış sosial elmlərə aid jurnalların indeskləşdiyi bazadır.

Bu bazada 1988-ci ildən indiyə kimi 3000-dən çox sosial elmi jurnal indeksləşməkdədir. Hazırda Web of Science Core Collection bazasına daxil olan bu sistemdə əsas elmi istiqaməti iqtisadiyyat olan ingilis dilində 231 jurnal, biznesə aid isə 181 jurnal mövcuddur.

Social Science Citation Index (SSCI) sistemində ümumilikdə sosial elmlərə aid türk dilində 6 jurnal, rus dilində 4 jurnal indeksləşməkdədir.

TOP XƏBƏRLƏR