Hazırda müxtəlif elmi nəşrlər tərəfindən müəlliflər üçün nüfuzlu platformalarda indeksləşən jurnalların xüsusi nüsxələrinə (special issue) məqalə təqdim etmək imkanı yaradılmışdır.

Bu məqsədlə UNEC müəllifləri İqtisadiyyat, Maliyyə, Biznes və Sənaye elmi istiqamətləri üzrə göstərilən mövzulara uyğun yazılmış məqalələrini Taylor and Francis nəşriyyatının nəşri olan aşağıdakı jurnallarda nəşr etdirə bilər. Bu zaman müəllif ilk olaraq məqalə mövzularına və son təqdim olunma tarixlərinə nəzər yetirməlidir.        

  1. Jurnalın adı:  Journal of Strategic Marketing

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Scopus (Business management and Accounting Q2)

Mövzu: Sustainable B2B Branding with Sensor Data Analytics

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/journal-strategic-marketing/?_gl=1*tecf7z*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0MjcxMC4xLjEuMTY1MDQ0MjczMy4w

əllif üçün təlimat-Link

Məqalənin təqdim olunması üçün- Link

Son təqdim olunma tarixi: 15 iyun 2022

  1. Jurnalın adı: Journal of Strategic Marketing

Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Scopus (Business management and Accounting Q2)

 Mövzu: The future of marketing and communications in a digital era: Data, analytics and narratives

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/future-marketing-communications-digital-era/?_gl=1*4y759c*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0ODg3Ni4yLjAuMTY1MDQ0ODg3Ni4w

əllif üçün təlimat-Link

Məqalənin təqdim olunması üçün- Link

Son təqdim olunma tarixi: 27 may 2022

 

  1. Jurnalın adı: Journal of Decision Systems

Web of Science (Emerging Sources Citation Index),

Scopus (Social Sciences Q1, Business management and Accounting Q2)

Mövzu: Decision Support Systems Innovation and Uncertainty Management in Agri-Food Systems

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/journal-decision-systems/?_gl=1*xyf04m*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0MjcxMC4xLjEuMTY1MDQ0MjczMy4w

Müəllif üçün təlimat- Link

Məqalənin təqdim olunması üçün- Link   

Son təqdim olunma tarixi: 30 oktyabr 2022

 

  1. Jurnalın adı: Industry and Innovation

Web of Science (Current Contents Social and Behavioral Sciences | Essential Science Indicators), Scopus (Business management and Accounting Q1)

Mövzu: Leveraging Culture to Cultivate Green Innovation in Organisations and Institutional Fields

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/culture-green-innovation-organisations/?_gl=1*q52c8p*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0ODg3Ni4yLjAuMTY1MDQ0ODg3Ni4w

Müəllif üçün təlimat- Link

Məqalənin təqdim olunması üçün- Link

Son təqdim olunma tarixi: 2023-ci ilin sonu/2024-cü ilin əvvəli

 

  1. Jurnalın adı: Regional Studies

Web of Science (Current Contents Social and Behavioral Sciences | Essential Science Indicators), Scopus (Social Sciences Q1, Environmental Sciences Q1)

Mövzu:  Rethinking regional development under the imperative of environmental and socio-economic sustainability

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/rethinking-regional-development/?_gl=1*1gsw6yt*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0MjcxMC4xLjEuMTY1MDQ0MjczMy4w

Müəllif üçün təlimat-Link:

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi:  3 may 2022

 

  1. Jurnalın adı: Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance

Web of Science (Current Contents Social and Behavioral Sciences | Essential Science Indicators), Scopus (Economics, Econometrics and Finance Q1, Business management and Accounting Q1)

Mövzu: Digital transformation solutions of entrepreneurial finance in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/digital-transformation-solutions-entrepreneurial-finance-smes/?_gl=1*9161gc*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0MjcxMC4xLjEuMTY1MDQ0MjczMy4w

əllif üçün təlimat-Link

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi:   01 aprel 2023

 

  1. Jurnalın adı:  Journal of Marketing Management

Web of Science (Current Contents Social and Behavioral Sciences | Essential Science Indicators), Scopus (Business management and Accounting Q1, Q2)

Mövzu: Autonomy and Marketing: History, Present and Future

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/autonomy-marketing/?_gl=1*138sujs*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0MjcxMC4xLjEuMTY1MDQ0MjczMy4w

əllif üçün təlimat Link

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi: 23 yanvar 2023

 

  1. Jurnalın adı: Journal of Global Scholars of Marketing Science

 Web of Science(Emerging Sources Citation Index)

Mövzu: Place Marketing and Destination Branding

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/place-marketing-destination-branding/?_gl=1*1jn0z57*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0ODg3Ni4yLjAuMTY1MDQ0ODg3Ni4w

əllif üçün təlimat Link

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi: 31 avqust 2023

 

  1. Jurnalın adı:  Emerging Markets Finance and Trade

Web of Science (Emerging Sources Citation Index),

Scopus (Economics Econometrics and Finance Q1, Q2)

Mövzu : Digital Innovation and High-Quality Development

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/emerging-markets-finance-trade/?_gl=1*1jeuljf*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0ODg3Ni4yLjAuMTY1MDQ0ODg3Ni4w

əllif üçün təlimat Link

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi:  31 may 2022

 

  1. Jurnalın adı:  Public Money & Management

Web of Science (Current Contents Business Collection | Current Contents Social and Behavioral Sciences | Essential Science Indicators),

Scopus (Social Sciences Q1, Q2; Economics, Econometrics and Finance Q2, Business management and Accounting Q2)

Mövzu: Great Expectations - Whole of Government Accounting: An International Perspective

https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/public-money-management/?_gl=1*5kndid*_ga*MTAwMDMxNTA2MC4xNjUwNDQyNzEx*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MDQ0ODg3Ni4yLjAuMTY1MDQ0ODg3Ni4w

əllif üçün təlimat Link

Məqalənin təqdim olunması üçün - Link

Son təqdim olunma tarixi:  30 noyabr 2022

Əlavə məlumat almaq üçün Elmmetrika şöbəsinə https://unec.edu.az/elmmetrika-sobesi/ müraciət edə bilərsiniz. 

TOP XƏBƏRLƏR