“Yaşıl UNEC” ili çərçivəsində UNEC KİM-in 2 saylı kitabxanası yaşıl iqtisadiyyat, ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinə aid kitablar barədə növbəti siyahını və videoçarxı təqdim edir.

Videoçarxda azərbaycan və rus dillərində olan 5 kitab haqqında məlumat verilir:

1. Eminov F.B., Məhərrəmova X.C. - Ətraf mühitin monitorinqi.- “UNEC”, 2024.

2. Eminov F.B., Məhərrəmova X.C. - Ekoloji fəaliyyətin idarə olunması.- “Elm və təhsil”, 2021.

3. Xəlilov İ.B., Cəfərova F.M. - Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri.- “İqtisad Universiteti” 2022.

4. Göyçayski Ş. Основы географической экологии.- “Ekoprint” 2018.

5. Korobkin V.İ., Peredelskiy L.V. Экология и охрана окружающей среды.- “Knorus” 2022.

TOP XƏBƏRLƏR