A

Noyabr ayı üzrə UNEC tədqiqatçılarının beynəlxalq elmi platformaların bazalarında indesklənən 15 elmi əsəri universitetin institutsional profilində yer almışdır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) tədqiqatçıları beynəlxalq nüfuzlu elmi platformalarda indekslənən elmi nəşrlərə əsərlərini təqdim edərkən mənsub olduğu ali təhsil müəssisəsi kimi Azerbaijan State University of Economics (UNEC) qeyd etməlidir. Tədqiqatçıların Scopus və Web of Science bazalarındakı müəllif profilləri onların elmi əsərləri bu bazada indeksləndiyi zaman Clarivate Analytics və Elsevier şirkətləri tərəfindən yaradılır. Bununla yanaşı eyni soyadlı, adlı tədqiqatçıların müəllif profillərinin və mənsub olduğu universitetlərdə əks olunmada qarışıqlığın yaranmaması üçün tədqiqatçılar tərəfindən ORCID və Publons profillərinin yaradılması məqsədəuyğundur.

1. Abdinov, A.Sh., Babayeva, R.F.
Elements of optoelectronics based on p-gase<er> crystals
  - International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, 13(2), pp. 82-86. (indekslənmə tarixi 02.11.2021 Scopus)

2. Miethlich, B., Belotserkovich, D., Abasova, S., Zatsarinnaya, L., Veselitsky, O.
Transformation of digital management in enterprises amid COVID-19 pandemic - IEEE Engineering Management Review. (indekslənmə tarixi 02.11.2021 Scopus)

3. Nadirov, O., Aliyev, K., Dehning, B., Sharifzada, I., Aliyeva, R.
Life satisfaction and tax morale in azerbaijan: Mediating role of institutional trust and financial satisfaction  - Sustainability (Switzerland), 13(21), art. no. 12228. (indekslənmə tarixi 12.11.2021 Scopus)

4. Verdiev, S.Ch., Dzhafarova, S.Z.
Polarization studies of steel in the presence of synergetic mixtures based on inorganic oxidizers and monoethanolamine in sodium chloride solutions - Chemical Problems, pp. 35-40. (indekslənmə tarixi 16.11.2021 Scopus)

5. Hajiyev, N., Mansura, M., Sverdlikova, E., Safronov, R., Vityutina, T.
Oligopoly trends in energy markets: Causes, crisis of competition, and sectoral development strategies - International Journal of Energy Economics and Policy, 11(6), pp. 392-400. (indekslənmə tarixi 19.11.2021 Scopus)

6. Huseynov, H.M., Abbasova, K.E.
On the completeness of the system of weber functions  - Transactions Issue Mathematics, Azerbaijan National Academy of Sciences, 41(4), pp. 90-94. (indekslənmə tarixi 20.11.2021 Scopus)

7. Sun, M., Grondys, K., Hajiyev, N., Zhukov, P.
Improving the e-commerce business model in a sustainable environment  - Sustainability (Switzerland), 13(22), art. no. 12667. (indekslənmə tarixi 22.11.2021 Scopus)

8. Stryabkova, E.A., Kogteva, A.N., Lyshchikova, J.V., Yashar, A.R.
Impact of Brain Drain on the Development of the IT Sphere  - Webology, 18(Special Issue), pp. 452-471. (indekslənmə tarixi 30.11.2021 Scopus)

9. Mamtiyev, K., Aliyeva, T., Rzayeva, U.
Analysis Of One Class Of Optimal Control Problems For Distributed-Parameter Systems - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(4-113), pp. 26-33. (indekslənmə tarixi 30.11.2021 Scopus)

10.Shakhmurov, V., Sahmurova, A.
The local and global dynamics model of a cancer tumor growth - Applicable Analysis (indekslənmə tarixi 25.11.2021 Scopus)

11.Naghiyev, T. G, Rzayev, R.M
Thermodynamical study of (CaGa2S4)(x)(BaGa2S4)(1-x) solid solutions  - Modern physics letters B Volume: 35, Issue:31 (indekslənmə tarixi 10.11.2021 Web of Science)

12.Khalilov Ali N., Tuzun Burak, Taslimi Parham, Tas Ayca, Tuncbilek Zuhal, Cakmak Nese Keklikcioglu
Cytotoxic effect, spectroscopy, DFT, enzyme inhibition, and moleculer docking studies of some novel mesitylaminopropanols: Antidiabetic and anticholinergics and anticancer potentials  - Journal of molecular liquids Volume: 344 (indekslənmə tarixi 17.11.2021 Web of Science)

13.Akbarov S. D., Mehdiyev M. A., Zeynalov A. M.
DYNAMICS OF THE MOVING RING-LOAD ACTING IN THE INTERIOR OF THE BI-LAYERED HOLLOW CYLINDER WITH IMPERFECT CONTACT BETWEEN THE LAYERS- TWMS journal of pure and applied mathematics Volume: 12, Issue:2 (indekslənmə tarixi 17.11.2021 Web of Science)

14.Shakhmurov Veli B., Shahmurov Rishad
The Improved Abstract Boussinesq Equations and Application - Mediterranean journal of mathematics Volume: 18, Issue:6 (indekslənmə tarixi 12.11.2021 Web of Science)

15.Shakhmurov, Veli B.
The Cauchy problem for nonlocal abstract Schrodinger equations and applications - Analysis and mathematical physics Volume: 11, Issue:4 (indekslənmə tarixi 10.11.2021 Web of Science)

Yuxarıda qeyd olunan elmi əsərlər UNEC-in beynəlxalq elmi platformalardakı institutsional profillərinə noyabr ayı ərzində əlavə olunmuş məqalə və məruzələrdir.

TOP XƏBƏRLƏR

  • Həftə

  • Ay