A

2021-ci ilin dekabr ayı üzrə UNEC tədqiqatçılarının nüfuzlu elmi platformalarda indesklənən 19 elmi əsəri universitetin institutsional profilində yer almışdır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) tədqiqatçıları nüfuzlu elmi platformalarda indekslənən elmi nəşrlərə əsərlərini təqdim edərkən mənsub olduğu ali təhsil müəssisəsi kimi “Azerbaijan State University of Economics (UNEC)” qeyd etməlidir. Tədqiqatçıların Scopus və Web of Science bazalarındakı müəllif profilləri onların elmi əsərləri bu bazada indeksləndiyi zaman Clarivate Analytics və Elsevier şirkətləri tərəfindən yaradılır. Bununla yanaşı eyni soyadlı, adlı tədqiqatçıların müəllif profillərinin və mənsub olduğu universitetlərdə əks olunmada qarışıqlığın yaranmaması üçün tədqiqatçılar tərəfindən ORCID və Publons profillərinin yaradılması məqsədəuyğundur.

1. Gulieva, F.R., Gulieva, L.V. Ecological peculiarities and food spectrum research of non-fish water products in Mingachavir and Varvara reservoirs in Azerbaijan- Caspian Journal of Environmental Sciences, 19(4), pp. 723-729. (bazaya qəbul olunma tarixi 24.12.2021 Scopus)

2. Sadik-Zada, E.R. Political economy of green hydrogen rollout: A global perspective Sustainability (Switzerland), 13(23), art. no. 13464. (bazaya qəbul olunma tarixi 15.12.2021 Scopus)

3. Khanmamedov, A.K., Abbasova, K.E. One remark on the inverse scattering problem for the perturbed Stark operator on the semiaxis Georgian Mathematical Journal. (bazaya qəbul olunma tarixi 11.12.2021 Scopus)

4. Tagiev, O.B., Asadov, E.G., Tagiev, K.O., Gadzhieva, G.S., Naghiyev, T.G. Influence of external factors on photoluminescence of Ca(AlxGa1-x)2S4:Eu2+solid solutions Solid State Communications, 342, art. no. 114587. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

5. Huseynli, I. Labor Productivity as an Important Factor of Efficiency: Ways to Increase and Calculate Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 444-451. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

6. Abdinov, A.S., Babaeva, R.F. Electric-Field-Induced Impurity Effects in p-GaSe Single Crystals Inorganic Materials, 57(11), pp. 1119-1123. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

7. Zhang, Y., Hajiyev, N., Smirnov, V. Tariff and non-tariff instruments of OPEC+ trade wars Energy Strategy Reviews, 38, art. no. 100771. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

8. Shakhmurov, V.B. Integral problem for Schrödinger-type equations with the general elliptic part Theoretical and Mathematical Physics(Russian Federation), 209(2), pp. 1523-1536. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

9. Tagiyev, M.M., Abdinova, G.J., Abdullayeva, I.A. Magneto-thermoelectric properties of bi85sb15 solid solution doped with lead and tellurium impurities International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering, 13(3), pp. 110-114. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

10. Dashdemirov, A.O., Asadullayeva, S.G., Alekperov, A.S., Ismayilova, N.A., Jabarov, S.H. Electronic and optical properties of GeS and GeS:Gd International Journal of Modern Physics B, art. no. 2150305. (bazaya qəbul olunma tarixi 04.12.2021 Scopus)

11. Jabarov, S. H., Aliyev, Y. I., Ilyasli, T. M., Baylarova, A. A., Dashdemirov, A. O., Nasirov, V. I., Ismayilova, N. A., Aghamirzayeva, G. M., Mirzayev, M. N. AgCuS Compound as a Thermodynamic System under the Influence of Gamma Rays Integrated Ferroelectrics, Volume 221, Issue 1, Page 180-185 (bazaya qəbul olunma tarixi 22.12.2021 Web of Science)

12.Gatto, Andrea, Sadik-Zada, Elkhan Richard Governance matters. Fieldwork on participatory budgeting, voting, and development from Campania, Italy Journal Of Public Affairs (bazaya qəbul olunma tarixi 22.12.2021 Web of Science)

13.Valiyev Akif, Huseynov Arif, Gadimli Nushaba, Huseynov Ilham,  Elmar Abasov A Practical Model To Implementing Ifrs In The National Accounting System: The Case Of Azerbaijan Journal Of Eastern European And Central Asian Research Volume 8, Issue 4, Page 585-598 (bazaya qəbul olunma tarixi 22.12.2021 Web of Science

14.Khanmamedov, A. Kh, Abbasova, Kh E On Zeros of the Modified Bessel Function of the First Kind Azerbaijan Journal of Mathematics, volume 11, issue 2, page 176-182 (bazaya qəbul olunma tarixi 08.12.2021 Web of Science)

15.Dashdemirov, A. O., Asadullayeva, S. G, Alekperov, A. S, Ismayilova, N. A., Jabarov, S. H. Electronic and optical properties of GeS and GeS:Gd International Journal Of Modern Physics B, Volume 35, Issue 30 (bazaya qəbul olunma tarixi 01.12.2021 Web of Science)

16.Sun, Mingwei, Grondys, Katarzyna, Hajiyev, Nazim, Zhukov, Pavel Improving the E-Commerce Business Model in a Sustainable Environment Sustainability, Volume 13, Issue 22 (bazaya qəbul olunma tarixi 01.12.2021 Web of Science)

17.Nadirov Orkhan, Aliyev Khatai, Dehning Bruce, Sharifzada Ilaha, Aliyeva Rafiga, Life Satisfaction and Tax Morale in Azerbaijan: Mediating Role of Institutional Trust and Financial Satisfaction Sustainability, Volume 13, Issue 21 (bazaya qəbul olunma tarixi 24.11.2021 Web of Science)

18.Shakhmurov Veli, Sahmurova Aida The local and global dynamics model of a cancer tumor growth Applicable Analysis (bazaya qəbul olunma tarixi 24.11.2021 Web of Science)

19.Shakhmurov, V. B. Integral problem for Schrodinger-type equations with the general elliptic part Theoretical And Mathematical Physics, Volume 209, Issue 2, Page 1523-1536 (bazaya qəbul olunma tarixi 24.11.2021 Web of Science)

Yuxarıda qeyd olunan elmi əsərlər UNEC-in beynəlxalq elmi platformalardakı institusional profillərinə dekabr ayı ərzində əlavə olunmuş məqalə və məruzələrdir.

TOP XƏBƏRLƏR